İş Akışları
İA-001 Bulut Alanı Hizmeti İş Akışı
İA-002 Elektronik İmza Başvuru İş Akışı
İA-003 Elektronik İmza Yenileme Süreci  İş Akışı
İA-004 Web Hizmet Yönetimi İş Akışı
İA-005 Telefon İsteği Güncelleme Arıza
İA-006 Teknik Servis İş Akışı
İA-007 Sunucu Kurulumu İş Akışı
İA-008 Program Kurulumu İş Akışı
İA-009 Faks Kurulumu Ve Arıza İş Akışı
İA-010 EBYS Evrak İptali İş Akışı
İA-011 Kartlı Geçiş Sistemi (Öğrenci) Yönetimi İş Akışı
İA-012 Kartlı Geçiş Sistemi (Personel) Yönetimi İş Akışı
İA-013 Otomatik Geçiş Sistemi (Araç) İş Akışı
İA-014 Sistem Yönetimi İş Akışı
İA-015 Web Servis İstek İş Akışı
İA-016 Yazılım İş Akışı
İA-017 Kamera Kurulum Bakım Ve Onarım İş Akışı
İA-018 Kişisel Web Alanı İş Akışı
İA-019 Öğrenci E-Posta İstek İş Akışı
İA-020 Öğrenci E-Posta Şifre Değiştirme İş Akışı
İA-021 Personel E-Posta İstek İş Akışı
İA-022 Personel E-Posta Şifre Değiştirme İş Akışı
İA-023 Sunucu İstek İş Akışı
İA-024 Danışmanlık Teknik Raporlama Bilirkişi Görevlendirmesi Süreci İş Akışı
İA-025 Fatura Tahakkuk Süreci İş Akışı
İA-026 Katkı Payı Dağıtımı Süreci İş Akışı
İA-027 Beyanname Düzenleme Süreci İş Akışı
İA-028 Maaş Hazırlama İş Akışı
İA-029 Basın Ve Halkla İlişkiler Görsel İşlemler İş Akışı
İA-030 Basın Ve Halkla İlişkiler Grafik Tasarım İşlemleri İş Akışı
İA-031 Basın Ve Halkla İlişkiler Haber Yayın İşlemleri İş Akışı
İA-032 Basın Ve Halkla İlişkiler Tanıtım Yerel Tanıtım İş Akısı
İA-033 Basın Ve Halkla İlişkiler Yerinde Tanıtım İş Akısı
İA-034 Basın Ve Halkla İlişkiler Gönderi Yoluyla Tanıtım İş Akısı
İA-035 Araştırma Ve Uygulama Merkezi  İş Akışı
İA-036 Bölüm Programa Öğrenci İş Akışı
İA-037 Disiplin Kurulu İş Akışı
İA-038 Senato İş Akışı
İA-039 Yönetim Kurulu İş Akışı
İA-040 Birim Açma İş Süreci
İA-041 Basın Ve Halkla İlişkiler Ulusal Tanıtım İş Akışı
İA-042 Üniversite Aleyhine Açılan Tarafından Açılan Adli Dava İş Akışı
İA-043 Üniversite Tarafından Açılan İdari Dava İş Akışı
İA-044 Üniversite Tarafından Açılan Adli Dava İş Akışı
İA-045 Üniversite Aleyhine Açılan İdari Dava İş Akışı
İA-046 Üniversite Tarafından Açılan İcra Davalarına İlişkin İş Akışı
İA-047 Üniversite Aleyhine Açılan İcra Davalarına İlişkin İş Akışı
İA-048 İhale Hazırlanması İşlemleri İş Akışı
İA-049 İhale Ve Sonrası İşlemleri İş Akışı
İA-050 Sözleşme İşlemleri İş Akışı
İA-051 Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi İşlemi İş Akışı
İA-052 Araç Bakım Onarım İş Akışı
İA-053 Araç Ve Şoför Görevlendirme İş Akışı
İA-054 Bağış Ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemi İş Akışı
İA-055 Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-056 Birime Gelen Evrak Sureci İşlemleri İş Akışı
İA-057 Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması
İA-058 Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı
İA-059 Devir  İşlemleri İş Akışı
İA-060 Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-061 Doğum Vefat Evlilik Doğal Afet Yardımı İşlemleri İş Akışı
İA-062 Elektrik, Su Ve Yakıt Tebliğ İşlemleri İş Akışı
İA-063 Genel Gelen Evrak İş Akışı
İA-064 Genel Giden Evrak İş Akışı
İA-065 Giyim Yardımı Süreci İş Akışı
İA-066 Hak ediş İşlemleri İş Akışı
İA-067 Hak ediş Ödemesi İş Akışı
İA-068 Hurdaya Ayırma Mal Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-069 Aboneliğe Bağlı Ödemeler İş Akışı
İA-070 İhale Ve Sonrası İşlemleri İş Akışı
İA-071 İhale Hazırlanması İşlemleri İş Akışı
İA-072 İhtiyacın Ortaya Çıkması  İş Akışı
İA-073 Kamu Zararı İşlemleri Hazırlama Süreci İş Akışı
İA-074 Malzeme İsteği Süreci İş Akışı
İA-075 Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-076 Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-077 Satın Alınan Mal Ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-078 Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akışı
İA-079 Avukat Vekalet Ücreti Ödemeleri İş Akışı
İA-080 Sözleşme İşlemleri İş Akışı
İA-081 Taahhüt Ve Ödeme Evrakı Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci
İA-082 Yaklaşık Maliyet  İş Akışı
İA-083 Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-084 Taşınır Çıkışları İş Akışı
İA-085 Taşınır Girişleri İş Akışı
İA-086 Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı
İA-087 Taşınır Yıl Sonu İşlemleri  İş Akışı
İA-088 Taşınmaz Mal Yönetim İşlemleri Taşınmazların Kaydı İş Akışı
İA-089 Teknik Şartname Hazırlama İşlemi  İş Akışı
İA-090 Telefon İsteği Güncelleme Arıza
İA-091 Teminat İade Süreci İş Akışı
İA-092 Temizlik İşlerinin Yerine Getirilmesi İş Akışı
İA-093 İşçilerde Kıdem Tazminatı Ödemeleri İş Akışı
İA-094 Jüri Ücreti Ödemeleri İş Akışı
İA-095 Kep-Pul Alımı Ödemeleri İş Akışı
İA-096 Rektör Maaş Farkı Ödemesi İş Akışı
İA-097 Kütüphaneler arası Ödünç Verme Süreci İş Akışı
İA-098 Kütüphaneler arası Ödünç Alma Süreci İş Akışı
İA-099 Ödünç Süreci İş Akışı
İA-100 Salon Hizmetleri İş Akışı
İA-101 Süreli Yayın Satın Alımı İş Akışı
İA-102 Süreli Yayınlar Teknik İşlemler İş Akışı
İA-103 Kitap Ve Diğer Materyal Teknik İşlemler İş Akışı
İA-104 Tübess Tez Sağlama İş Akışı
İA-105 Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı
İA-106 Kütüphane Ciltleme Ve Onarım İş Akışı
İA-107 Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İlişik Kesme İş Akışı
İA-108 Elektronik Yayın Alımı İş Akışı
İA-109 Basılı Yayın Satın Alım İş Akışı
İA-110 Kütüphane Oryantasyon Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-111 Görme Engelliler İşlemleri İş Akışı
İA-112 Kütüphane Açık Erişim İşlemleri İş Akışı
İA-113 Giden Evrak İş Akışı
İA-114 Kadro Değişikliği İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-115 Akademik Kadro Kullanma İzni İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-116 Öğretim Elemanlarının Naklen Atanma İş Akışı
İA-117 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanma İş Akışı
İA-118 E-Kpss-Kpss Atamaları İş Akışı
İA-119 Emeklilik İşlemleri  İş Akışı
İA-120 2547 S.K. 33. Maddesine Göre Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı
İA-121 2547 S.K. 38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı
İA-122 İdari Personelin Kurum İçi Naklen Atanma Süreci
İA-123 Öğretim Elemanı Yeniden Atanma İş Akışı
İA-124 Bölüm Başkanı Atama  Süreci İş Akışı
İA-125 2547 S.K. 40-A Maddesi
İA-126 2547 S.K. 40-B Maddesi (Gelen) İş Akışı
İA-127 2547 S.K. 40-B Maddesi (Giden) İş Akışı
İA-128 2547 S.K. 40-D Maddesi (Gelen) İş Akışı
İA-129 2547 S.K. 40-D Maddesi (Giden) İş Akışı
İA-130 1416 S.K. Uyarınca Meb Hesabına Üniversitemiz Ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması İş Akışı
İA-131 Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı
İA-132 Yabancı Uyruklu Doçent Ve Profesör İstihdamı İş Akışı
İA-133 Yabancı Uyruklu Doktor Öğretim Üyesi İstihdamı İş Akışı
İA-134 Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci İş Akışı
İA-135 Yüksekokul Müdürü Atama Süreci İş Akışı
İA-136 2547 S.K. 37. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı
İA-137 Aday Memurların Eğitimi Süreci İş Akışı
İA-138 Aday Memurların Asalet Tasdik Süreci İş Akışı
İA-139 Dekan Atama  Süreci İş Akışı
İA-140 Derece Ve Kademe İşlemleri İş Akışı
İA-141 Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-142 Doçent, Profesör Atama Süreci İş Akışı
İA-143 Görevde Yükselme Eğitimi Süreci İş Akışı
İA-144 Görevlendirme İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-145 Hizmet İçi Eğitim Süreci İş Akışı
İA-146 Hizmet  Ve Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-147 İzin İşlemleri İş Akışı
İA-148 Kendi İsteği İle Ayrılan Öğretim Üyeleri Yeniden Atama Süreci İş Akışı
İA-149 Lisansüstü Eğitim Sonrası Üniversiteye Kadro İade Süreci İş Akışı
İA-150 Memuriyet Dışında Sosyal Güvenlik Kurumunda Geçen Hizmetlerin Değerlendirilmesi İş Akışı
İA-151 Öğretim Üyeleri Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı
İA-152 Özlük, Sicil Ve Disiplin Dosyaları Devir Süreci İş Akışı
İA-153 Öğretim Üyesi Dışında Akademik  Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı
İA-154 Dilek, Şikayet Ve Öneri İşlemleri İş Akışı
İA-155 İlan Ücreti Ödeme Süreci İş Akışı
İA-156 Kesenek, Tahakkuk İşlemleri İş Akışı
İA-157 Kongre, Konferans, Seminer vb. Bilimsel Toplantılara Katılmak Üzere Görevlendirmelere İlişkin İş Akışı
İA-158 Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı
İA-159 Makam, Temsil, Görev Ve Tazminat Süreci İş Akışı
İA-160 Mal Bildirim İşlemleri İş Akışı
İA-161 Muvafakat İşlemleri (İdari Personel) İşlemleri İş Akışı
İA-162 Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınca Doktora Tez Aşamasında Yurtdışı Görevlendirmesi İş Akışı
İA-163 Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınca Yüksek Lisans Tez Aşamasında Yurtdışı Görevlendirmesi İş Akışı
İA-164 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödeneğinin Ödenmesi İş Akışı
İA-165 Üst Öğrenim Değerlendirme İş Akışı
İA-166 Doktor Öğretim Üyelerinin Yeniden Atanması İş Akışı
İA-167 Yolluk Ve Yevmiye Ödemesi İş Akışı
İA-168 Öğrenci Konseyi Seçimleri İş Akışı
İA-169 Yemek Bursu İşlemleri İş Akışı
İA-170 Araç Kiralama İşlemleri
İA-171 Beslenme Hizmetleri Tahakkuk İşlemleri İş Akışı
İA-172 Kafile Avans İşlemleri İş Akışı
İA-173 Spor Tesisi İşlemleri  İş  Akışı
İA-174 Kiralama İşlemleri
İA-175 Stand Açma İş Akışı
İA-176 Kantin Denetleme İş Akışı
İA-177 Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı
İA-178 Salon Kullanım İzni İş Akışı
İA-179 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı
İA-180 Afiş Asma İş Akışı
İA-181 Öğrenci Topluluğu Etkinlik İş Akışı
İA-182 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip Ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akışı
İA-183 Psikolojik Danışma Hizmeti İş Akışı
İA-184 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-185 Bütçe İptal İşlemleri İş Akışı
İA-186 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akışı
İA-187 Ödenek Ekleme Aktarma  İş Akışı
İA-188 İdare Faaliyet Raporları Hazırlama İş Akışı
İA-189 Kamu Yarımları İzleme Ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İş Akışı
İA-190 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Hazırlama İş Akışı
İA-191 Ödenek Gönderme Belgesi İş Akışı
İA-192 Tenkis Belgesi Düzenleme İş Akışı
İA-193 Yatırım Bütçesi Hazırlama İş Akışı
İA-194 Toplu Proje  Detay Programı İş Akışı
İA-195 Performans Programı Hazırlama İş Akışı
İA-196 Avans Ve Kredi İşlemleri İş Akışı
İA-197 Geçici Teminatın İade Edilmesi İşlemleri İş Akışı
İA-198 Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı
İA-199 Şartname Gelirlerinin Takibi İş Akışı
İA-200 Ödenek Gönderme Belgeleri Kontrolü İş Akışı
İA-201 İç Kontrol Sistemi İzleme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı
İA-202 İç Kontrol Değerlendirme Raporu İş Akışı
İA-203 Ödenek Aktarma Kontrolü İş Akışı
İA-204 Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı
İA-205 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akışı
İA-206 Ayrıntılı Finasman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-207 Hazine Yardım Talebi İş Akışı
İA-208 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı
İA-209 Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrol Süreci İş Akışı
İA-210 Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı
İA-211 Kesin Hesap Tasarısı Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-212 Vergi Beyannamesi İşlemleri İş Akışı
İA-213 Yevmiyelerin Arşivlenmesi İşlemleri İş Akışı
İA-214 Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı
İA-215 Diğer Ödeme  İşlemleri İş Akışı
İA-216 Sgk Veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı
İA-217 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı
İA-218 Taşınmaz Kira Tahakkuk Ve Tahsilat Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-219 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama İşlemleri İş Akışı
İA-220 İcra Takip İşlemleri İş Akışı
İA-221 Emanetlerin Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-222 Yüzdenonluk Kullanım Raporu İşlemleri İş Akışı
İA-223 Avans Verme Evrakları Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-224 Avans Kapatma Evrakları Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-225 Nakit Dışı Değerlerin Teslim Alınması Ve İade İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-226 Ek Ders Yükü Kontrol Süreci İş Akışı
İA-227 Ek Ders Ödeme Süreci İş Akışı
İA-228 Gönderme Ve Ödeme Emri İşlemleri İş Akışı
İA-229 Hibe Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı
İA-230 Yazılım Geliştirme Süreci İş Akışı
İA-231 Sendika Aidatlarının Ödenmesi Süreci İş Akışı
İA-232 Kasa Fazlasının Bankaya Gönderilmesi Süreci İş Akışı
İA-233 Üç Aylık Kefalet Aidatları Bordrosunun Hazırlanma Ve Gönderilmesi Süreci İş Akışı
İA-234 Kasa İhtiyacının Bankadan Karşılanması İş Akışı
İA-235 Bap Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı
İA-236 Faiz Tahakkuku İşlemleri İş Akışı
İA-237 Kamu İdare Hesabı  İşlemleri İş Akışı
İA-238 Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-239 San-Tez Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-240 Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarısı Ön Mali Kontrol  Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-241 TÜBİTAK Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-242 Yatırım Programı Hazırlama Süreci İşlemi İş Akışı
İA-243 Prim Ödeme İşlemleri  İş Akışı
İA-244 Bakım Onarım İş Akışı
İA-245 Doğrudan Temin Mal  Hizmet Alımı İş Akışı
İA-246 Geçici Kabul İş Akışı
İA-247 İhale İş Akışı
İA-248 İş Yeri Teslim İş Akışı
İA-249 Kesin Hakediş Hazırlama İş Akışı
İA-250 Kesin Kabul İş Akışı
İA-251 Keşif İş Akışı
İA-252 Peyzaj Bakım İş Akışı
İA-253 Proje Yapım İş Akışı
İA-254 Yaklaşık Maliyet İş Akışı
İA-255 Öğrenci Sosyal Faaliyet İşlemleri İş Akışı
İA-256 Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer) (Cimer) İş Akışı
İA-257 Bölüm Program Açma İş Akışı
İA-258 Akademik Takvim İş Akışı
İA-259 Çift Anadal İşlemleri İş Akışı
İA-260 Yandal İşlemleri İş Akışı
İA-261 Kurumlararası Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-262 Kurumlararası Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA-263 Kurumlararası Yatay Geçiş Giden Öğrenci İş Akışı
İA-264 Sürekli Ve Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması
İA-265 Satın Alma İşlemleri Yapılması İş Akışı
İA-266 Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı
İA-267 Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı
İA-268 Sınava İtiraz Maddi Hata İş Akışı
İA-269 Ders Sorumlularının Sisteme İşlenmesi İş Akışı
İA-270 Özel Öğrenci Giden İşlemleri İş Akışı
İA-271 Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
İA-272 Öğrenci İntibak İşlemleri İş Akışı
İA-273 Ek Madde-1 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-274 Öğrenci Sınav Mazeret İş Akışı
İA-275 Sınav Tarihleri Belirleme Ve İlan İş Akışı
İA-276 Müfredat Ders Planı Belirleme Değişiklik İş Akışı
İA-277 Öğrenci Sehven Ders Değişikliği İşlemleri İş Akışı
İA-278 Sınav Programları Not Girişi Ve İlanı İş Akışı
İA-279 Birim Kurul İşlemleri İş Akışı
İA-280 Ders Programı Düzenlenmesi İş Akışı
İA-281 Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İşlemleri İş Akışı
İA-282 Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı
İA-283 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı
İA-284 Ders Telafisi İş Akışı
İA-285 Farklı Bir Yükseköğretim Kurumlarından Yazokulunda Ders Alma İş Akışı
İA-286 Öğrenci Stajyer Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-287 Ders Staj Uygulamaları Yönetimi İş Akışı
İA-288 Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akışı
İA-289 Öğrenci Askerlik Durum Belgesi İşlemleri İş Akışı
İA-290 Bütünleme Sınavı İş Akışı
İA-291 Ders Ekleme Bırakma Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
İA-292 Ek Ders Ve Fazla Mesai İş Akışı
İA-293 Mezunlarla İlgili Yapılan İşlemler İş Akışı
İA-294 Mezuniyet İş Akışı
İA-295 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı
İA-296 Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı
İA-297 Personel İşten Ayrılma İş Akışı
İA-298 Tek Ders Sınavı İş Akışı
İA-299 Fakülte Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı
İA-300 Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı
İA-301 İdari Personelin İzin İşlemleri İş Akışı
İA-302 Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı
İA-303 Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı
İA-304 Personel Dış Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İA-305 İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı
İA-306 Jüri Üyeliği Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-307 Öğretim Elemanı Sınav Ücreti İşlemleri İş Akışı
İA-308 Jüri Ücreti Hazırlama İşlemleri  İş Akışı
İA-309 Doktor Öğretim Görevlisi Atama Süreci İş Akışı
İA-310 Aylıksız İzin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-311 Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı
İA-312 Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-313 Dergi Yayınlanması İş Akışı
İA-314 Kıst Maaş Hazırlama İş Akışı
İA-315 Maaş Hazırlama İş Akışı
İA-316 Kamu Zararı İşlemleri Hazırlama Süreci İş Akışı
İA-317 Zimmet Verme İşlemi İş Akışı
İA-318 Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-319 İhtiyacın Ortaya Çıkması  İş Akışı
İA-320 Lisansüstü Program Ders Açılması  İş Akışı
İA-321 Lisansüstü Program Açma İş Akışı
İA-322 Lisansüstü Program Kontenjan Belirlenmesi İş Akışı
İA-323 Lisansüstü Başvuru Yeni Kayıt İş Akışı
İA-324 Lisansüstü Yatay Geçiş İş Akışı
İA-325 Lisansüstü Ders Muafiyet İş Akışı
İA-326 Lisansüstü Özel Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA-327 Lisansüstü Tez Danışman Değişiklik İş Akışı
İA-328 Lisansüstü(YL) Tez Önerisi İş Akışı
İA-329 Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı
İA-330 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akışı
İA-331 Doktora Tez Danışmanı Değişikligi İş Akışı
İA-332 Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
İA-333 Özel Öğrenci Gelen İşlemleri İş Akışı
İA-334 Lisansüstü(Dr) Tez Önerisi İş Akışı
İA-335 Lisansüstü(YL) Tez Savunma İş Akışı
İA-336 Doktora Yeterlik Sınavı Yapılması İş Akışı
İA-337 Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı
İA-338 Lisansüstü Tez Konusu Başlığı Değiştirme İş Akışı
İA-339 Doktora Yeterlik Komitesi Öğrenci Sınav İşlemleri İş Akışı
İA-340 Lisansüstü(Dr) Tez Savunma İş Akışı
İA-341 TÜBİTAK Projeleri Burs Ödeme Sureci İşlemleri İş Akışı
İA-342 Açılan Bölüm Programa Öğrenci Alınması İş Akışı
İA-343 Öğrenci Burs Destek İşlemleri İş Akışı
İA-344 Birim Personeli Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-345 Uygulama Oteli Konaklama İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-346 Sosyal, Kültürel Faaliyet İşlemleri İş Akışı
İA-347 Yuzdenonluk Basari Sıralaması İş Akışı
İA-348 Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akışı
İA-349 Teknik Sartname Hazırlama İslemi  İş Akışı
İA-350 Yaklaşık Maliyet  İş Akışı
İA-351 Ders İçerikleri İle İlgili İşlemler İş Akışı
İA-352 Fazla Mesai İş Akışı
İA-353 Personel İşe Başlama İş Akışı
İA-354 Ek Sınavlara Katılma İşlemleri İş Akışı
İA-355 Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı
İA-356 Geçici Teminatın İade Edilmesi İşlemleri İş Akışı
İA-357 Ders Görevlendirilmesi İş Akışı
İA-358 Kesenek İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-359 Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı
İA-360 Süreç Yönetim İşlemleri İş Akışı
İA-361 Temizlik İşlerinin Yerine Getirilmesi İş Akışı
İA-362 Hizmet Belgesi Talep Edilmesi İşlemleri İş Akışı
İA-363 Arşiv İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-364 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı
İA-365 Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı
İA-366 Yabancı Uyruklu Doçent Ve Profesör İstihdamı İş Akışı
İA-367 Yabancı Uyruklu Yardımcı Doçent İstihdamı İş Akışı
İA-368 Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-369 Naklen Geliş İş Akışı
İA-370 Açıktan Atama Ve Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı
İA-371 İhale Hazırlanması İşlemleri İş Akışı
İA-372 İhale Ve Sonrası İşlemleri İş Akışı
İA-373 Sözleşme İşlemleri İş Akışı
İA-374 Yeni Doküman Hazırlama İşlemleri İş Akışı
İA-375 Gezi Faaliyeti İş Akışı
İA-376 Uluslararası İlişkiler İkili Anlaşmalar İş Birliği Protokolü İş Akışı
İA-377 Özel Yetenek Sınavı İşlemleri İş Akışı
İA-378 Okul Deneyimi Uygulaması İş Akışı
İA-379 Öğretmenlik Uygulaması İş Akışı
İA-380 Bap Avans Talep Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-381 Bap Ek Bütçe Talep Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-382 Bap Ek Sure Talep Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-383 Bap Kalemler Arası Para Aktarım İşlemleri İş Akışı
İA-384 Bap Projelerden Yapılan Mal Ve Hizmet Alım İşlemleri İş Akışı
İA-385 Bap Proje Başvuru Ve Değerlendirme Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-386 Bap Proje Yürütülme Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-387 Bap Proje Ek Süre İşlemleri İş Akışı
İA-388 Bap Proje Yürütücü Ve İsim Değişikliği İşlemleri İş Akışı
İA-389 Bap Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı
İA-390 TÜBİTAK Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-391 TÜBİTAK Projeleri Burs Ödeme Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-392 TÜBİTAK Proje Kabul Sonrası İşlemleri İş Akışı
İA-393 TÜBİTAK PTİ İşlemleri İş Akışı
İA-394 Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı
İA-395 Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı
İA-396 Erasmus Personel Hareketliliği Giden İş Akışı
İA-397 Erasmus Personel Hareketliliği Gelen İş Akışı
İA-398 Mevlana Gelen Öğrenci Süreci İş Akışı
İA-399 Mevlana Giden Öğrenci İş Akışı
İA-400 Farabi Giden Öğrenci İş Akışı
İA-401 Farabi Gelen Öğrenci İş Akışı
İA-402 Engelli Öğrenci Birim İşlemleri İş Akışı
İA-403 Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Verilmesi İş Akışı
İA-404 Proje Ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü İş Akışı
İA-405 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İş Akışı
İA-406 Kadın Sorunlarının Tespitine Yönelik Yapılan İşlemler İş Akışı
İA-407 Türk Dili Uygulama Ve Araştırma Merkezi Ve Türkçe Yetkinlik Sınavı İşlemleri İş Akışı
İA-408 Konferans Düzenlenmesi İş Akışı
İA-409 Sanat Kursları Seminer Eğitim İşlemleri İş Akışı
İA-410 Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim Verilmesi İş Akışı
İA-411 Bümer Deney Numunelerine Uygulanacak İşlemler İş Akışı
İA-412 Hukuk Müşavirliği Avans Kapatma Evrakları Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-413 Avukat Vekalet Ücreti Ödemeleri İş Akışı
İA-414 Hukuk Müşavirliği Ön Ödeme(Avans Açma) İşlemleri İş Akışı
İA-415 Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu Ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı
İA-416 Tahakkuk Kaydı Yapılan Ve Tahakkuksuz Elde Edilen Gelirlerin Tahsil Edilmesi İşlemleri İş Akışı
İA-417 SKS Kurs Düzenleme İş Akışı
İA-418 SKS Spor Müsabakaları İş Akışı
İA-419 SKS Yarışma Düzenleme İş Akışı
İA-420 İş Birliği Protokolü İş Akışı
İA-421 Günlük, Haftalık Ve Aylık Program Takip İşlemleri İş Akışı
İA-422 P.T.T.O. Eğitim Hizmetleri İş Akışı
İA-423 Kütüphane Dijitalleştirme İşlemleri İş Akışı
İA-424 Kütüphane Bağış İşlemleri İş Akışı
İA-425 İç Tetkik Ve Değerlendirme İşlemleri İş Akışı
İA-426 Yönetimin Gözden Geçirilmesi İşlemleri İş Akışı