Formlar (Tüm Formlar)
FR-001 Not Girme Formu
FR-002 Ders Telafi Talep Dilekçesi
FR-003 Yüksek Lisans Başvuru Formu
FR-004 Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Formu
FR-005 Özgeçmiş Formu
FR-006 Ders Alma Formu
FR-007 Ders Değişikliği Formu
FR-008 Ders Kayıt Formu
FR-009 Ders Öneri Formu
FR-010 Öğrenci Dilekçe Formu
FR-011 Öğrenci Bilgi Formu
FR-012 Danışman Öneri Formu
FR-013 Öğrenim Süresinin Bildirilmesi Talep Formu
FR-014 Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi
FR-015 Enstitü Özel Öğrenci Başvuru Formu
FR-016 Öğrenci İlişik Kesme Formu
FR-017 Enstitü Tez Yayın İzin Belgesi
FR-018 İkinci Danışman Atama Formu
FR-019 Bilimsel Hazırlık Alma Formu
FR-020 Danışman Değişikliği Formu
FR-021 Juri Tez Teslim Tutanağı
FR-022 Tez Basım İzin Formu
FR-023 YL Tez Öneri Formu
FR-024 Tez Savunma Juri Öneri Formu
FR-025 Bilimsel Hazırlık Dersi Değerlendirme Formu
FR-026 Danışman Değişikliği Atama Talep Formu
FR-027 Doktora Başvuru Formu
FR-028 Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FR-029 Enstitü Doktora Tez Öneri İzleme Bilgi Formu
FR-030 Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
FR-031 Doktora Tez Savunma Tutanak Formu
FR-032 Doktora Tez Teslimi Ve Jüri Öneri Formu
FR-033 Doktora Tez Öneri Formu
FR-034 Doktora Yeterlilik Juri Formu Haziran
FR-035 Ek Süre Talebi Formu
FR-036 Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu
FR-037 Lisansüstü Ders Devam Tutanağı
FR-038 Lisansüstü Haftalık Ders Programı Bildirim Formu
FR-039 Yüksek Lisans Seminer Değerlendirme Formu
FR-040 Doktora Seminer Değerlendirme Formu
FR-041 Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu
FR-042 Doktora Tez Konusu Değişiklik Formu
FR-043 Tez Savunma Tutanağı
FR-044 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
FR-045 Yüksek Lisans Tez Teslim Ve Juri Öneri Formu
FR-046 Uzm. Alan Dersi Degerlendirme Formu
FR-047 Yeterlilik Sınavı Yeterlilik Komitesi Tutanağı Formu
FR-048 YL Jüri Üyesi Kişisel Tez Değerlendirme Formu
FR-049 YL Tez Jürisi Öneri Formu Yeni
FR-050 YL Tez Savunma Sinavi Tutanağı Formu
FR-051 Sınav Notu Açıklanmayan Öğrenci Başvuru Formu
FR-052 Hizmet Belgesi Talep Formu
FR-053 Sürekli Görev Yolluğu Talep Formu
FR-054 Personel Öğrenim Saydırma Formu
FR-055 Haftalık Ders Programı Belirleme Formu
FR-056 Final Vize Büt Öğrenci Sayısı  Bildirme Formu
FR-057 Haftalık İzin Talep Formu
FR-058 Notu Açıklanmayan Öğrenci Formu
FR-059 Zorunlu / Gönüllü Staj Başvuru Formu
FR-060 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
FR-061 Öğrenci Konseyi Seçim Tutanağı
FR-062 Öğrenci Temsilci Aday Başvuru Formu
FR-063 Yemek Bursu Başvuru Formu
FR-064 İş Yeri Staj Sözleşmesi
FR-065 Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FR-066 Yeniden Atanma Dilekçesi
FR-067 Öğrenci Soruşturma Tutanağı Formu
FR-068 Görev Devir Formu
FR-069 İdareci İzin, Vekalet, Görevlendirme Formu
FR-070 Harcırah Talep Formu
FR-071 Sınav Tablosu Formu
FR-072 Sınav Yoklama Tutanağı
FR-073 Personel Nakil Bildirim Formu
FR-074 Öğretim Elemanı Genel Talep Dilekçesi
FR-075 Ödeme Belgesi Teslim Tesellüm Tutanağı
FR-076 Kurul Karar Formu
FR-077 Ders Telafi Formu
FR-078 Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Başvuru Formu
FR-079 Öğretmenlik Uygulaması Gözlem Ve Değerlendirme Formu
FR-080 Öğretmenlik Uygulaması Gözlem Formu
FR-081 Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu
FR-082 E-Posta Adres İstek Formu (Birim)
FR-083 E-Posta Adres İstek Formu (Personel)
FR-084 E-Posta Adres Şifre Değiştirme Formu
FR-085 Ip Sözlesme Formu Formu
FR-086 Kamera İzleme Programı Kurulumu İstek Formu
FR-087 Kişisel Web Alanı İstek Formu
FR-088 Lisanslı Yazılım Yükleme İstek Formu
FR-089 Otomatik Geçiş Sistemi Sözleşmesi
FR-090 Program Yükleme İstek Formu
FR-091 Sunucu Kullanım İstek Formu
FR-092 Tamir Bakım Cihaz Teslim Tutanağı
FR-093 Taşınır Mal İstek Belgesi
FR-094 Teknik Servis Sorumlusu Formu
FR-095 Toner Talep Formu
FR-096 Web Alanı İstek Formu (Birim)
FR-097 Yazılım Hizmeti Talep Formu
FR-098 Yazılım Proje Onay Formu
FR-099 Döner Sermaye Ek Ödeme Talep Ve Proje Sonuç Formu
FR-100 Döner Sermaye Faaliyet Talep Formu
FR-101 Döner Sermaye Fatura Talep Formu
FR-102 Kargo İle Diploma Talep Formu
FR-103 Öğrenci Başvuru Dilekçesi
FR-104 Harç İade Başvuru Dilekçesi
FR-105 Öğrenci Sgk Bilgi Formu
FR-106 Kitap Standı Açma Formu
FR-107 Stand Açma Ve Salon Kullanım İzin Formu
FR-108 Kısmi Zamanlı Öğrenci Aile Durum Bildirimi
FR-109 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Tablosu
FR-110 Kısmi Zamanlı Öğrenci Takip Formu
FR-111 Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşme Metni
FR-112 Sosyal Tesis Talebi Formu (Kort Tenisi, Fitness Talep Formu)
FR-113 Sosyal Tesis Talebi Formu (Halı Saha)
FR-114 Öğrenci Konseyi Seçim Tutanağı
FR-115 Dağıtıma Hazır Yemek Ve Yiyeceklerin Duyusal Ve Fiziksel Kontrol Çizelgesi Formu
FR-116 Öğrenci Topluluğu Etkinlikleri Başvuru
FR-117 Kantin Denetleme Formu
FR-118 Öğrenci Topluluğu Toplantı Tutanağı
FR-119 Topluluk  Destekleyici Formu
FR-120 Öğrenci Topluluğu Kuruluş İzin Formu
FR-121 Görev Dağılımı Ve Etkinlik Programı Formu
FR-122 Topluluk Yıllık Çalışma Raporu
FR-123 Topluluk Akademik Danışman Değişikliği
FR-124 Topluluk Üye Formu
FR-125 Yemek Hizmeti Günlük Kontrol Tutanağı Formu
FR-126 Dönemsel Hakediş Tutarından Kesilecek Ceza Hesaplama Çizelgesi Formu
FR-127 Sözleşmeye Aykırı Yapılan İşler İçin Ceza Tutanak Formu
FR-128 Sözleşmeye Aykırı Yapılan İşler İçin Tespit Tutanağı Formu
FR-129 İşin Belirlenen Bir Kısmının Öngörülen Süredeyerine Getirilmediğine İlişkin Geciktirilen İş Döküm Çizelgesi Formu
FR-130 Araç Talep Formu
FR-131 Arıza Bildirim Formu
FR-132 İşyeri Teslim Tutanağı
FR-133 Malzeme Onay Formu
FR-134 Jeneratör Periyodik Bakım Takip Listesi
FR-135 Araç Bakım Formu
FR-136 Asansör Bakım Takip Formu
FR-137 Paratoner (Yıldırımlık) Bakım Onarım Takip Formu
FR-138 Sistem Odası Bakım Kontrol Çizelgesi
FR-139 Bap Proje Başvuru Formu
FR-140 Engelli Öğrenci Başvuru Formu
FR-141 Erasmus Feragat Dilekçesi
FR-142 Erasmus-Mevlana-Farabi Öğrenci Feragat Dilekçesi
FR-143 Erasmus-Mevlana-Farabi Öğretim Elemanı Feragat Dilekçesi
FR-144 Eğitim Anket Formu
FR-145 Eğitim Programı Öneri Formu
FR-146 Kurs Başvuru Formu
FR-147 Sem Eğitici Faaliyet Bildirim Formu
FR-148 Sem Kurs Katılım Formu
FR-149 Sem Kurs Katılım Kontrol Formu
FR-150 Sem Kurs Raporlama Formu
FR-151 Birimlerin İç Tetkikçileri Değerlendirme Anketi Formu
FR-152 Düzeltici Ve İyileştirici Faaliyet Takip Formu
FR-153 Düzeltici Ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu
FR-154 Kalite Yönetim Birimi İç Tetkikçi Listesi
FR-155 KYS İç Tetkik Planı Formu
FR-156 İç Tetkik Soru Listesi
FR-157 İç Tetkik Toplantı  Katılım Tutanağı Formu
FR-158 İç Tetkik Ziyaret Programı
FR-159 İç Tetkikçilerin Birimleri Değerlendirme Anketi Formu
FR-160 Kalite Yönetim  Birimi  İç Tetkik Raporu
FR-161 Ana Doküman Takip Listesi
FR-162 Doküman Revizyon Takip Listesi
FR-163 Risk Ve Fırsat İzleme Tablosu Formu
FR-164  Batman Üniversitesi Doküman Talep Formu
FR-165 Batman Üniversitesi Genel Doküman Formu
FR-166 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Katılım Tutanak Formu
FR-167 Yönetimin Gözden Geçirme Raporu
FR-168 İyileştirme Çalışmaları Takip Formu
FR-169 Çalışan Memnuniyet Anket Formu
FR-170 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu
FR-171 Tedarikçi Listesi Formu
FR-172 Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
FR-173 Hizmet İçi Eğitim Anket Arka Yüzü
FR-174 Hizmet İçi Eğitim Anket Ön Yüzü
FR-175 Dış Paydaş Memnuniyet Formu
FR-176 Eğitim İhtiyaç Talep Formu
FR-177 Personel Oryantasyon Eğitim Formu
FR-178 Yılı Kalite Faaliyet Planı
FR-179 Arş Gör Takip Formu Doktora
FR-180 Araştrıma Görevlisi YL Takip Formu
FR-181 Askere Sevk Dilekçe Örneği
FR-182 Dilekçe Formu
FR-183 Görevlendirme Formu
FR-184 Kimlik Talep Formu
FR-185 Öğretim Elemanı Yeniden Atanma
FR-186 Öğretim Üyesi Yeniden Atanma Formu
FR-187 Performans Değerlendirme Formu-Yönetici Ve Çalışan
FR-188 Performans Değerlendirme Formu-Yönetici
FR-189 Personel İlişik Kesme Formu
FR-190 Personel Nakil Bildirimi
FR-191 Yabancı Dil Sınav Sonuç Tutanağı
FR-192 Yabancı Dil Sınav Tutanağı
FR-193 Yan Ödeme Tablosu
FR-194 Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atanma
FR-195 Süreç Kartı Formu
FR-196 Süreç Performans İzleme Karnesi Formu
FR-197 Organizasyon Şeması Formu
FR-198 Görev Tanımları Formu
FR-199 Genel İstek Formu
FR-200 Elektronik Posta Yönetim Sistemi Kullanıcı Talep Formu
FR-201 5434 - Açığa Alınma
FR-202 5434 - Tam Maaş
FR-203 5434 - Ücretsiz İzin
FR-204 5434 - İstifa
FR-205 5510 - Açığa Alınma
FR-206 5510 - Tam Maaş
FR-207 5510 - Ücretsiz İzin
FR-208 5510 - İstifa
FR-209 Kalıntı Risk Tespit Formu
FR-210 Kamu Yatırım Harcamaları İzleme Formu
FR-211 Kbs, Sgb.Net Otomasyonları Kullanıcı Ve Yönetici Taahhütnamesi
FR-212 Konsolide Risk Raporu Formu
FR-213 Mesaj Formu
FR-214 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kontrol Tutanak Formu
FR-215 Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu
FR-216 Nitelikli Ve Özellikli İşler Yürüten Personel Listesi
FR-217 Personel Görev, Yetki Ve Sorumluluklar Formu
FR-218 Risk Kayıt Formu
FR-219 Risk Oylama Formu
FR-220 Risk Tespit Formu
FR-221 Süreç Analiz Formu (Ön Mali Kontrol)
FR-222 Taşınır Hesap Kodu İstek Formu
FR-223 Ödenek Talep Formu
FR-224 Ek Ders Ödemesi Formu-BTÜGF37_5
FR-225 Doğrudan Temin 22A-B-C Formu-BTÜGF37_22
FR-226 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Formu-BTÜGF37_4
FR-227 Kira Ödemesi Formu-BTÜGF37_27
FR-228 Doğrudan Temin 22-D Formu-BTÜGF37_1
FR-229 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamına Giren İşlerde Çalışan İşçilere Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri-BTÜGF37_34
FR-230 Maaş Ödemeleri Formu-BTÜGF37_2
FR-231 Yapı, Tesis Ve Onarım Giderleri Formu-BTÜGF37_12
FR-232 Ön Ödeme Formu-BTÜGF37_10
FR-233 Yurtdışında Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılan Aylık, Yolluk Ve Diğer Ödemeler-BTÜGF37_31
FR-234 Sözleşmeli Personel Ödemeleri Formu-BTÜGF37_9
FR-235 Doğrudan Temin İçin Taahhüt Dosyası Formu-BTÜGF37_21
FR-236 İlan Giderleri Formu-BTÜGF37_16
FR-237 Aylıklarla Birlikte Ödenmeyen Personel Ödemeleri Formu-BTÜGF37_19
FR-238 Toplum Yararına Program Kapsamındaki İşçi Ödemeleri Formu-BTÜGF37_20
FR-239 İhale İçin Taahhüt Dosyası Formu-BTÜGFf37_11
FR-240 Çeşitli Hizmet Alımları Formu-BTÜGF37_14
FR-241 Elektrik, Su, Doğalgaz Ve Benzeri Tüketim Giderler Formu-BTÜGF37_15
FR-242 Öğrenci Harçların İadesi Formu-BTÜGF37_28
FR-243 Ulaştırma Ve Haberleşme Giderleri Formu-BTÜGFf37_18
FR-244 SGK Görev Zararı Formu-BTÜGF37_24
FR-245 Tüketim Mal Ve Malzemeleri, Demirbaş, Makine,Teçhizat Ve Taşıt Alım Giderleri Ödemesi Formu-BTÜGF37_13
FR-246 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Formu-BTÜGFf37_3
FR-247 Tazminatlar Formu -BTÜGF37_7
FR-248 Jüri Üyelik Ücreti Formu-BTÜGF37_8
FR-249 Doğum Yardımı Formu-BTÜGF37_6
FR-250 Kurslara Katılma Ve Eğitim Giderleri Formu-BTÜGF37_26
FR-251 Stajyer Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi Formu-BTÜGF37_25
FR-252 Mahkeme Harç Ve Giderleri İle Vekalet Ücreti Ödemeleri Formu-BTÜGF37_29
FR-253 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri İle Stajyer Öğrencilerin Ücretlerinin Ödemesi Formu-BTÜGF37_23
FR-254 İlama Bağlı Borçlar Formu-BTÜGF37_32
FR-255 Devlet Malzeme Ofisinden Ve Bağlı Döner Sermaye Biriminden Yapılacak Alımlar Formu-BTÜGF37_17
FR-256 Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Giderlere İlişkin Ödemeler Formu-BTÜGF37_33
FR-257 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlar Formu-BTÜGF37_30
FR-258 Telefon Kullanım Beyanı Formu
FR-259 Aile Durum Bildirimi
FR-260 Telefon Arıza Bildirim Formu
FR-261 Hata Veya Noksanı Bulunan Ödeme Belgesi Ve Eki Belgeler Listesi
FR-262 Staj Uygulama Başarı Belgesi Formu
FR-263 Staj Raporu Formu
FR-264 Staj Raporu Kimlik Formu
FR-265 Yaz Okulu Dilekçe
FR-266 Oda Temizlik Formu
FR-267 Pasaport Teslim Formu
FR-268 Tuvalet Temizlik Formu
FR-269 Not Düzeltme Formu
FR-270 Fotokopi Çekim Listesi
FR-271 Kitap Cezaları Çizelgesi
FR-272 Kütüphane Taahhüt Kartı (Akademik Ve İdari Personel)
FR-273 Kütüphane Taahhüt Kartı (Öğrenciler)
FR-274 SKS Jüri Değerlendirme Formu
FR-275 SKS Spor Oyunları Sonuç Formu
FR-276 SHMYO Staj Başvuru Formu
FR-277 Birim Bölüm Bazında Sınav Tarihleri Tablosu Formu
FR-278 Enstitü Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
FR-279 Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu
FR-280 Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu
FR-281 Ders Öneri Formu-İngilizce
FR-282 Ders Saydırma Talep Formu
FR-283 Enstitü Kesin Kayıt Formu
FR-284 Enstitü Özel Öğrenci Ders Muafiyet Formu
FR-285 Enstitü Tez Onay Sayfası
FR-286 Birim Toplantı Tutanağı Formu
FR-287 Yazılım Test Sonuç Formu
FR-288 Kullanıcı İlişik Kesme Formu
FR-289 Kimlik Paylaşım Sistemi Parola Talep Formu
FR-290 Misafir Kullanıcı İnternet Erişim Formu (Bireysel)
FR-291 Misafir Kullanıcı İnternet Erişim Formu (Toplu)
FR-292 Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu
FR-293 Sistem Odası Giriş Yetki Formu
FR-294 Yazılım Kullanıcı Adı Şifre Talep Formu
FR-295   Doküman Sorumluluk Formu  
FR-296 Uluslararası Yurtdışından Öğrenci Kayıt Kontrol Formu
FR-297 Uluslararası Öğrenci Başvurularında Harç Öğrenim Ücreti İade Başvuru Dilekçesi
FR-298 Eğitim Katılım Tutanağı Formu
FR-299 Süper Bilgisayar Talep Formu
FR-300 Toplantı Gündemi Formu
FR-301 Birim Kalite Süreçleri İzleme Soru Listesi Formu
FR-302 Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu
FR-303 Ek Ozel Hizmet Tazminati Puantaj Formu
FR-304  
FR-305  
FR-306  
FR-307  
FR-308  
FR-309  
FR-310 Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
FR-311 Yabanci Dil(Almanca) Mulakat Sinavi Formu
FR-312 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Ön Görüşme Formu
FR-313 Bireysel Psikolojik Danışma Sözleşme Formu
FR-314 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Oturum Raporu
FR-315 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Sonlandırma Raporu
FR-316 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Konsültasyon Formu
FR-317 Bireysel Psikolojik Danışma Yıllık Değerlendirme Formu
FR-318 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Katılım Formu
FR-319 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dilekçe Örneği
FR-320 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Katılım Dilekçesi
FR-321 Periyodik Bakım Takip Formu
FR-322 Geçici Teminat Mektubu Talep Dilekçesi
FR-323 Günlük Araç Görev Formu
FR-324 Mal-Hizmet Alımı Muayene Kabul Dilekçesi
FR-325 Kesin Teminat Mektubu Talep Dilekçesi
FR-326 Taşıt Talep Tahsis Formu
FR-327 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
FR-328 Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı Formu
FR-329 Kamu Konutları Giriş Tutanağı
FR-330 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
FR-331 Sürekli İşçi Öğrenim Yardımı Dilekçesi
FR-332 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Satin Alma Talep Formu
FR-333 Taşıt Bakım Onarım İhtiyaç
FR-334 Temizlik Personeli ve Daimi İşçi Aylık Puantaj Cetveli
FR-335 İşçi Fazla Mesai Puantaj Formu
FR-336 İdari Personel Fazla Çalışma İzin Formu
FR-337 Fazla Çalışma Cetveli
FR-338 İhtiyaç Belgesi Formu
FR-339 İdari ve Mali  İşler Daire Başkanlığı Malzeme Talep Formu
FR-340 BÜMER Analiz Sözleşmesi
FR-341 BÜMER Analiz Talep Formu
FR-342 BÜMER Numune Kabul Kriterleri
FR-343 Burs Talep Formu
FR-344 Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme) İle Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR-345 Ders Muafiyeti Başvuru Formu
FR-346 İkinci Nüsha Diploma Formu
FR-347 Kayıt Dondurma Formu
FR-348 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FR-349 Mazeretli Ders Kayıt Formu
FR-350 Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR-351 Sınav Sonucuna İtiraz Formu
FR-352 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FR-353 Fotoğraf Talep Formu
FR-354 Haber Yayın Talep Formu
FR-355 Video Talep Formu
FR-356 Batman Üniversitesi Özel Öğrenci Başvuru Formu
FR-357 Turizm Fakültesi Staj Değerlendirme Formu
FR-358 Uzatma İsteği Formu
FR-358E Extension Request Form
FR-359 Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Talep Formu
FR-360 Lisans-Önlisans Öğrenci İlişik Kesme Formu
FR-361 Pasaport Harc Muafiyeti Basvuru Formu
FR-362 Yatay Geçiş Yapılmasına Engel Bulunmadığına Dair Beyan Formu
FR-363 Şifre Yetki Talep Formu
FR-364 Harcama Yetkisi Devir Formu
FR-365 Makine-Teçhizat, Mal-Malzeme, Bakım Onarım Talep Formu