Yönergeler
YÖ-001- Batman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
YÖ-002- Batman Üniversitesi İç Denetim Yönergesİ
YÖ-003- Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi
YÖ-004- Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme Gözden Geçirme Ve Değerlendirme Yönergesi
YÖ-005- Batman Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
YÖ-006- Batman Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
YÖ-007- Batman Üniversitesi Açık Bilim Yönergesi
YÖ-008- Batman Üniversitesi Açık Erişim Ve Kurumsal Arşiv Yönergesi
YÖ-009- Batman Üniversitesi Araç Kullanım Yönergesi
YÖ-010- Batman Üniversitesi Arama Ve Kurtarma Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönerge
YÖ-011- Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
YÖ-012- Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
YÖ-013- Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
YÖ-014- Batman Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi
YÖ-015- Batman Üniversitesi Covid-19 Salgını Kapsamında Alınması Gereken Önlemler Ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönerge
YÖ-016- Batman Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Yönergesi
YÖ-017- Batman Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
YÖ-018- Batman Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
YÖ-019- Batman Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Deneyimi Ve Uygulaması Yönergesi
YÖ-020- Batman Üniversitesi Elektronik Envanter Talep Ve Değerlendirme İç Yönergesi
YÖ-021- Batman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
YÖ-022- Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Staj Yönergesi
YÖ-023- Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Staj Yönergesi
YÖ-024- Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü Staj Yönergesi
YÖ-025- Batman Üniversitesi Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke Ve Esaslar Yönergesi
YÖ-026- Batman Üniversitesi Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi
YÖ-027- Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
YÖ-028- Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Ve Televizyon Bölümü Staj Yönergesi
YÖ-029- Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli Yönergesi
YÖ-030- Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
YÖ-031- Batman Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
YÖ-032- Batman Üniversitesi Kamera İşletme Yönergesi
YÖ-033- Batman Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
YÖ-034- Batman Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Yönergesi