Yönergeler
YÖ-001  Batman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi Görüntüle
YÖ-002  Batman Üniversitesi İç Denetim Yönergesİ Görüntüle
YÖ-003  Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi Görüntüle
YÖ-004  Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme Gözden Geçirme Ve Değerlendirme Yönergesi Görüntüle
YÖ-005  Batman Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Görüntüle
YÖ-006  Batman Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi Görüntüle
YÖ-007  Batman Üniversitesi Açık Bilim Yönergesi Görüntüle
YÖ-008  Batman Üniversitesi Açık Erişim Ve Kurumsal Arşiv Yönergesi Görüntüle
YÖ-009  Batman Üniversitesi Araç Kullanım Yönergesi Görüntüle
YÖ-010 Batman Üniversitesi Arama Ve Kurtarma Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönerge Görüntüle
YÖ-011  Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi Görüntüle
YÖ-012  Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Görüntüle
YÖ-013  Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi Görüntüle
YÖ-014  Batman Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi Görüntüle
YÖ-015 Batman Üniversitesi Covid-19 Salgını Kapsamında Alınması Gereken Önlemler Ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönerge Görüntüle
YÖ-016 Batman Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Yönergesi Görüntüle
YÖ-017  Batman Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Görüntüle
YÖ-018  Batman Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Görüntüle
YÖ-019  Batman Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Deneyimi Ve Uygulaması Yönergesi Görüntüle
YÖ-020  Batman Üniversitesi Elektronik Envanter Talep Ve Değerlendirme İç Yönergesi Görüntüle
YÖ-021  Batman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi Görüntüle
YÖ-022  Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Staj Yönergesi Görüntüle
YÖ-023  Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Staj Yönergesi Görüntüle
YÖ-024 Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü Staj Yönergesi Görüntüle
YÖ-025  Batman Üniversitesi Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke Ve Esaslar Yönergesi Görüntüle
YÖ-026  Batman Üniversitesi Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi Görüntüle
YÖ-027  Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Görüntüle
YÖ-028  Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Ve Televizyon Bölümü Staj Yönergesi Görüntüle
YÖ-029  Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli Yönergesi Görüntüle
YÖ-030 Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi Görüntüle
YÖ-031  Batman Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi Görüntüle
YÖ-032  Batman Üniversitesi Kamera İşletme Yönergesi Görüntüle
YÖ-033  Batman Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi Görüntüle
YÖ-034  Batman Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Yönergesi Görüntüle