Sıra Tarih Başlık Ekleyen Birim
1 04.04.2024 2024 YKS Görev Talebi Ösym İl Temsi̇lci̇li̇ği̇
2 08.03.2024 Batı Raman Kütüphanesi Çalışma Salonu Hakkında Kütüphane ve Dokümantasyon Dai̇re Başkanlığı
3 29.03.2024 Batman Üniversitesi Banka Promosyonu Şartname ve Ekleri Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
4 28.03.2024 The Unscrambler X Yazılımı ile Spektral Verilerde Ön İşlem ve İstatistik Analizler Eğitimi Sürekli̇ Eği̇ti̇m Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
5 28.03.2024 Anne-Baba Eğitimi Sürekli̇ Eği̇ti̇m Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
6 27.03.2024 Online Arapça ( Temel, Orta ve İleri Düzey) YDS, YÖKDİL, ve YDT'ye Yönelik Hazırlık Kursu Yeni Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
7 27.03.2024 Online Farsça ( Temel, Orta ve İleri Düzey) YDS, YÖKDİL ve YDT'ye Yönelik Hazırlık Kursu Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
8 25.03.2024 Online İngilizce (Temel, Orta ve İleri Düzey) YDS, YÖKDİL,YDT'ye Yönelik Hazırlık Kursu Yeni Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
9 25.03.2024 Osmanlı Türkçesi (Başlangıç Düzeyi) Kursu Yeni Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
10 25.03.2024 Rusça Kursu Yeni Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
11 25.03.2024 Osmanlı Türkçesi (Orta ve İleri Düzey) Kursu Yeni Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
12 04.03.2024 Ödünç Alınan Kitapların İade Süresi Hakkında Kütüphane ve Dokümantasyon Dai̇re Başkanlığı
13 29.02.2024 Batman Üniversitesi 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
14 20.02.2024 Taziye Batman Üni̇versi̇tesi̇
15 20.02.2024 Necat Nasıroğlu Proje Yarışması Nihai Liste Batman Üni̇versi̇tesi̇
16 19.02.2024 Batman Üniversitesi 2024 Yılı Performans Programı Batman Üni̇versi̇tesi̇
17 19.02.2024 Enerji ve Maden Alanlarında Cari Dengeyi Sağlamaya Yönelik Katma Değerli Üretim & Teknolojik Dönüşüm Çalıştayı Batman Üni̇versi̇tesi̇
18 19.02.2024 Uluslararası Siyasette Güncel Sorunlar Yüksek Lisans Dersi Batman Üni̇versi̇tesi̇
19 19.02.2024 İslam Ahlakı Konferansı Batman Üni̇versi̇tesi̇
20 12.02.2024 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru İlanı Proje Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
21 03.01.2024 2023 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Genel Sekreterli̇k
22 18.12.2023 Online İngilizce, Arapça, Farsça YDS, YÖKDİL, YDT'ye Yönelik Hazırlık Kursları Yeni Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
23 11.12.2023 İngilizce YDS, YÖKDİL (Soru Çözüm Teknikleri) Kursu Yeni! Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
24 13.11.2023 Dil Kurslarımız Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
25 07.11.2023 2023-2027 Stratejik Plan İzleme Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
26 25.10.2023 Uzaktan Eğitim Sistemi Soru/Cevap Hakkında Uzaktan Eği̇ti̇m Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
27 17.10.2023 Rusça Kursu Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
28 17.10.2023 Online Arapça, Farsça, İngilizce Sertifika Programı Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
29 17.10.2023 Osmanlı Türkçesi (Orta ve İleri Düzey) Kursu Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
30 17.10.2023 Osmanlı Türkçesi (Başlangıç Düzeyi) Kursu Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
31 17.10.2023 Arapça Kursu (7-15 yaş ) Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
32 17.10.2023 İngilizce Kursu (7-15 yaş) Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
33 13.09.2023 Öğrenme Yönetim Sistemi MOODLE LMS Olarak Yenilenmiştir Uzaktan Eği̇ti̇m Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
34 01.09.2023 2023-2024 Eğitim Öğretimi 2 Ekim 2023 Tarihinde Başlayacak Şekilde Akademik Takvim Güncellenmiştir Batman Üni̇versi̇tesi̇
35 25.07.2023 Batman Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
36 23.06.2023 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi: Tam Metin Bildiri Kitabı Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
37 10.05.2023 Uluslararası Bilişim Kongeresi (IIC 2023) Bildiri Kitabı Yayınlandı Batman Üni̇versi̇tesi̇
38 18.04.2023 Batman Üniversitesi 2022 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
39 14.04.2023 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi Özet Bildiri Kitabı Yayınlandı Uluslararası Öğrenci̇ Kongresi̇'23
40 03.04.2023 Üniversitemiz Senatosunun 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Kararları Batman Üni̇versi̇tesi̇
41 22.02.2023 Deprem Felaketinin Ardından Yapılan Çalışmalar Batman Üni̇versi̇tesi̇
42 20.02.2023 Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Yayımlandı Batman Üni̇versi̇tesi̇
43 09.02.2023 Üniversitemiz Afet Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Batman Üni̇versi̇tesi̇
44 07.02.2023 Afet Bölgesine Gönüllü Destek Duyurusu Batman Üni̇versi̇tesi̇
45 07.02.2023 Üniversitemiz Yerleşkelerindeki Güvenli Alanların Kullanımı Batman Üni̇versi̇tesi̇
46 07.02.2023 Etkinlik İptal Duyurusu Batman Üni̇versi̇tesi̇
47 11.01.2023 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi Program Akışı Uluslararası Öğrenci̇ Kongresi̇'23
48 30.12.2022 Geçmiş Bugün Gelecek Batman Tam Metin Bildiri Kitabı Yayınlandı Uluslararası Batman Sempozyumu
49 22.08.2022 Enerji Verimliliği Batman Üni̇versi̇tesi̇
50 12.08.2022 Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı Batman Üni̇versi̇tesi̇
51 29.07.2022 2.Uluslararası Öğrenci Başvuru Sonuçları/2nd International Student Application Results Uluslararası Öğrenci̇ Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
52 28.06.2022 Batman Enerji Zirvesi'22 Programı Batman Enerji̇ Zi̇rvesi̇'22
53 20.06.2022 Batman Üniversitesi Kurumsal Kimlik Batman Üni̇versi̇tesi̇
54 16.06.2022 Uluslararası Öğrenci Başvuru Sonuçları Batman Üni̇versi̇tesi̇
55 14.04.2022 Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü Projesine Seçilen Öğrencilerin Listesi Batman Üni̇versi̇tesi̇
56 12.04.2022 2022-2023 Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci̇ Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
57 08.04.2022 "Göçlerin Geleceği" Uluslararası Sempozyum Programı Göçleri̇n Geleceği̇ Uluslararası Sempozyumu
58 29.03.2022 IIC2022 Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayınlandı! Uluslararası Bi̇li̇şi̇m Kongresi̇ 2022 (Iıc2022)
59 24.03.2022 SBKY Buluşmaları “Ukrayna’da Krizden Savaşa Geçiş” Webinarı Batman Üni̇versi̇tesi̇
60 23.03.2022 Bölgesel ve Küresel Boyutları ile Ukrayna Krizi Paneli Batman Üni̇versi̇tesi̇
61 21.03.2022 Özgeçmiş İş Başvuruları İçin Ön Yazı Hazırlama ve Mülakat Eğitimi Batman Üni̇versi̇tesi̇
62 21.03.2022 Ulusal Staj Programı Batman Üni̇versi̇tesi̇
63 21.03.2022 Turizm Öğrenci ve Mezunlarına Yönelik Uluslararası Çalışma ve Staj Olanakları Söyleşisi Batman Üni̇versi̇tesi̇
64 15.02.2022 IIC2022 Sempozyum Programı Açıklandı! Uluslararası Bi̇li̇şi̇m Kongresi̇ 2022 (Iıc2022)
65 28.01.2022 Batman Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu Kararı Batman Üni̇versi̇tesi̇
66 06.12.2021 Birimler Arası Futbol Turnuvası Finali Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
67 03.12.2021 Engelliler Günü Konser&Palyaço gösterisi Batman Üni̇versi̇tesi̇
68 03.12.2021 Gelenekten Geleceğe İzler Batman Üni̇versi̇tesi̇
69 03.12.2021 Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantıları Batman Üni̇versi̇tesi̇
70 09.11.2021 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
71 25.10.2021 Günümüz Dünyasından Hz.Peygamber'in Örnekliği ve Rehberliği Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
72 22.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
73 21.10.2021 Dünya Meme Sağlığı Günü Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
74 19.10.2021 Sosyal Medya Hesaplarımız Hakkında Batman Üni̇versi̇tesi̇
75 18.10.2021 Fulbrıght Türkiye Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu Batman Üni̇versi̇tesi̇
76 18.10.2021 Kudüs Açık Üniversitesi Öğrencilerinden Üniversitemiz Öğrencilerine Mesaj Batman Üni̇versi̇tesi̇
77 12.10.2021 Genç İstihdamın Teşviki Girişimcilik Yarışmaları Batman Üni̇versi̇tesi̇
78 11.10.2021 2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Batman Üni̇versi̇tesi̇
79 11.10.2021 TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki Projesi Girişimcilik Yarışması Başvurusu Proje Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
80 25.06.2021 Yabancı Dil Öğretimi Yaz Programı Batman Üni̇versi̇tesi̇
81 25.06.2021 Akademisyenler İçin Proje Hazırlama ve Yönetim Stratejileri Eğitimi Batman Üni̇versi̇tesi̇
82 14.10.2021 Tıp Fakültesi Kurulum Çalışmaları Batman Üni̇versi̇tesi̇