Sıra Tarih Başlık Ekleyen Birim
1 17.07.2024 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim Programları İçin Öngörülen Öğrenci Alım Takvimi Li̇sansüstü Eği̇ti̇m Ensti̇tüsü
2 17.07.2024 Rektörümüzün Üniversite Adaylarına Mesajı Batman Üni̇versi̇tesi̇
3 08.07.2024 Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
4 08.07.2024 Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru İlanı Öğrenci̇ İşleri̇ Dai̇re Başkanlığı
5 08.07.2024 Kurumlar Arası ve Kurum İçi Yatay Geçiş (Başarı Puanı İle) Başvuru İlanı Öğrenci̇ İşleri̇ Dai̇re Başkanlığı
6 08.07.2024 2024-2025 Akademik Yılı 1. Ulusal Öğrenci Başvuru Ek Yerleştirme Sonuçları Uluslararası Öğrenci̇ Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
7 02.07.2024 2024-2025 Yılı Akademik Takvimi Batman Üni̇versi̇tesi̇
8 28.06.2024 Yüz Yüze ve Online Farça Kursu Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
9 28.06.2024 Yüz Yüze ve Online İngilizce Kursu Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
10 28.06.2024 Yüz Yüze ve Online Arapça Kursu Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
11 24.06.2024 Yangın Felaketi Duyurusu Batman Üni̇versi̇tesi̇
12 12.06.2024 Erasmus+ 2024/2025 Akademik Yılı (2022/2023 Proje Dönemi) Nihai Başvuru Sonuçları Erasmus Koordi̇natörlüğü
13 10.06.2024 Uzaktan eğitim sistemi MOODLE'a alternatif giriş hk. Uzaktan Eği̇ti̇m Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
14 06.06.2024 Batman Üniversitesi 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
15 28.05.2024 2024 Yılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
16 02.05.2024 Batman Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci̇ Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
17 29.02.2024 Batman Üniversitesi 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
18 20.02.2024 Taziye Batman Üni̇versi̇tesi̇
19 20.02.2024 Necat Nasıroğlu Proje Yarışması Nihai Liste Batman Üni̇versi̇tesi̇
20 19.02.2024 Batman Üniversitesi 2024 Yılı Performans Programı Batman Üni̇versi̇tesi̇
21 19.02.2024 Enerji ve Maden Alanlarında Cari Dengeyi Sağlamaya Yönelik Katma Değerli Üretim & Teknolojik Dönüşüm Çalıştayı Batman Üni̇versi̇tesi̇
22 19.02.2024 Uluslararası Siyasette Güncel Sorunlar Yüksek Lisans Dersi Batman Üni̇versi̇tesi̇
23 19.02.2024 İslam Ahlakı Konferansı Batman Üni̇versi̇tesi̇
24 03.01.2024 2023 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Genel Sekreterli̇k
25 13.11.2023 Dil Kurslarımız Di̇l Öğreti̇mi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
26 07.11.2023 2023-2027 Stratejik Plan İzleme Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
27 25.10.2023 Uzaktan Eğitim Sistemi Soru/Cevap Hakkında Uzaktan Eği̇ti̇m Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
28 13.09.2023 Öğrenme Yönetim Sistemi MOODLE LMS Olarak Yenilenmiştir Uzaktan Eği̇ti̇m Uygulama ve Araştırma Merkezi̇
29 01.09.2023 2023-2024 Eğitim Öğretimi 2 Ekim 2023 Tarihinde Başlayacak Şekilde Akademik Takvim Güncellenmiştir Batman Üni̇versi̇tesi̇
30 25.07.2023 Batman Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
31 23.06.2023 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi: Tam Metin Bildiri Kitabı Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
32 10.05.2023 Uluslararası Bilişim Kongeresi (IIC 2023) Bildiri Kitabı Yayınlandı Batman Üni̇versi̇tesi̇
33 18.04.2023 Batman Üniversitesi 2022 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji̇ Geli̇şti̇rme Dai̇re Başkanlığı
34 14.04.2023 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi Özet Bildiri Kitabı Yayınlandı Uluslararası Öğrenci̇ Kongresi̇'23
35 03.04.2023 Üniversitemiz Senatosunun 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Kararları Batman Üni̇versi̇tesi̇
36 22.02.2023 Deprem Felaketinin Ardından Yapılan Çalışmalar Batman Üni̇versi̇tesi̇
37 20.02.2023 Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Yayımlandı Batman Üni̇versi̇tesi̇
38 09.02.2023 Üniversitemiz Afet Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Batman Üni̇versi̇tesi̇
39 07.02.2023 Afet Bölgesine Gönüllü Destek Duyurusu Batman Üni̇versi̇tesi̇
40 07.02.2023 Üniversitemiz Yerleşkelerindeki Güvenli Alanların Kullanımı Batman Üni̇versi̇tesi̇
41 07.02.2023 Etkinlik İptal Duyurusu Batman Üni̇versi̇tesi̇
42 11.01.2023 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi Program Akışı Uluslararası Öğrenci̇ Kongresi̇'23
43 30.12.2022 Geçmiş Bugün Gelecek Batman Tam Metin Bildiri Kitabı Yayınlandı Uluslararası Batman Sempozyumu
44 22.08.2022 Enerji Verimliliği Batman Üni̇versi̇tesi̇
45 12.08.2022 Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı Batman Üni̇versi̇tesi̇
46 29.07.2022 2.Uluslararası Öğrenci Başvuru Sonuçları/2nd International Student Application Results Uluslararası Öğrenci̇ Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
47 28.06.2022 Batman Enerji Zirvesi'22 Programı Batman Enerji̇ Zi̇rvesi̇'22
48 20.06.2022 Batman Üniversitesi Kurumsal Kimlik Batman Üni̇versi̇tesi̇
49 16.06.2022 Uluslararası Öğrenci Başvuru Sonuçları Batman Üni̇versi̇tesi̇
50 14.04.2022 Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü Projesine Seçilen Öğrencilerin Listesi Batman Üni̇versi̇tesi̇
51 12.04.2022 2022-2023 Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci̇ Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
52 08.04.2022 "Göçlerin Geleceği" Uluslararası Sempozyum Programı Göçleri̇n Geleceği̇ Uluslararası Sempozyumu
53 29.03.2022 IIC2022 Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayınlandı! Uluslararası Bi̇li̇şi̇m Kongresi̇ 2022 (Iıc2022)
54 24.03.2022 SBKY Buluşmaları “Ukrayna’da Krizden Savaşa Geçiş” Webinarı Batman Üni̇versi̇tesi̇
55 23.03.2022 Bölgesel ve Küresel Boyutları ile Ukrayna Krizi Paneli Batman Üni̇versi̇tesi̇
56 21.03.2022 Özgeçmiş İş Başvuruları İçin Ön Yazı Hazırlama ve Mülakat Eğitimi Batman Üni̇versi̇tesi̇
57 21.03.2022 Ulusal Staj Programı Batman Üni̇versi̇tesi̇
58 21.03.2022 Turizm Öğrenci ve Mezunlarına Yönelik Uluslararası Çalışma ve Staj Olanakları Söyleşisi Batman Üni̇versi̇tesi̇
59 15.02.2022 IIC2022 Sempozyum Programı Açıklandı! Uluslararası Bi̇li̇şi̇m Kongresi̇ 2022 (Iıc2022)
60 28.01.2022 Batman Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu Kararı Batman Üni̇versi̇tesi̇
61 06.12.2021 Birimler Arası Futbol Turnuvası Finali Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
62 03.12.2021 Engelliler Günü Konser&Palyaço gösterisi Batman Üni̇versi̇tesi̇
63 03.12.2021 Gelenekten Geleceğe İzler Batman Üni̇versi̇tesi̇
64 03.12.2021 Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantıları Batman Üni̇versi̇tesi̇
65 09.11.2021 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
66 25.10.2021 Günümüz Dünyasından Hz.Peygamber'in Örnekliği ve Rehberliği Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
67 22.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
68 21.10.2021 Dünya Meme Sağlığı Günü Basın ve Halkla İli̇şki̇ler Koordi̇natörlüğü
69 19.10.2021 Sosyal Medya Hesaplarımız Hakkında Batman Üni̇versi̇tesi̇
70 18.10.2021 Fulbrıght Türkiye Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu Batman Üni̇versi̇tesi̇
71 18.10.2021 Kudüs Açık Üniversitesi Öğrencilerinden Üniversitemiz Öğrencilerine Mesaj Batman Üni̇versi̇tesi̇
72 12.10.2021 Genç İstihdamın Teşviki Girişimcilik Yarışmaları Batman Üni̇versi̇tesi̇
73 11.10.2021 2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Batman Üni̇versi̇tesi̇
74 11.10.2021 TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki Projesi Girişimcilik Yarışması Başvurusu Proje Ofi̇si̇ Koordi̇natörlüğü
75 25.06.2021 Yabancı Dil Öğretimi Yaz Programı Batman Üni̇versi̇tesi̇
76 14.10.2021 Tıp Fakültesi Kurulum Çalışmaları Batman Üni̇versi̇tesi̇