20
Şubat
2024
Necat Nasıroğlu Proje Yarışması Nihai Liste
Necat Nasıroğlu’nun doğup büyüdüğü ve birçok yatırım projesini gerçekleştirdiği Batman ilinde, Necat Nasıroğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı ve Üniversitemiz ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenecek olan  '' Enerji’de İnovasyon '' temalı proje yarışmasına girişimci, öğrenci, akademik ve sektör temsilcilerinin katılım sağlanması bekleniyor. Yarışmada yer alan projelerin nihai listesi açıklandı. 
 
Akıllı Şebekelerde Yapay Zeka Destekli Arıza Tespiti ve Depolama Yöntemi ile Kesintisiz Enerjinin Sağlanması
Akıllı Tarım Yönetim Sistemi
Artırılmış Gerçeklikle Röle Koordinasyon Sisteminin Tasarımı
Biriktirmeli Barajlar için Pompaj Depolama Entegrasyonu
Çok Amaçlı Güneş Şemsiyesi 
Depremde Kablosuz Lokal Haberleşme Çağrı Sistemi
DERİN ÖĞRENME TABANLI ANIZ YANGINI TESPİT SİSTEMİ
Doğrudan Gliserol Yakıt Pillerinde Su Yönetiminin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Enerji Tasarrufuna Katkısıyla Geri Dönüşüm: Yeşil Enerji ve Bilinçli Atık Yönetimi İnisiyatifi
GÜNEŞ PANELLİ HAYVAN YEMİ SİSTEMİ
Health Lens
HİDRONİK ISITMALI YOL KAPLAMA SİSTEMLERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANARAK BUZLANMAYI ÖNLEME
Mürekkep Püskürtmeli Yazdırma Tekniği Kullanılarak Yüksek Derecede Elektrik Üreten Kağıt Esaslı, Çevre Dostu Biyobozunur Biyolojik Fotovoltaik Güneş Hücrelerinin Elde Edilmesi
Süperkapasitörlerin Performansını Tahmin Etmek İçin Yapay Zeka Tekniği ile Belirlenmesi
Yapay zekâ algoritmalarıyla belirlenen koşullar temel alınarak Batman il ve ilçelerinin güneş enerjisi verimlilik haritasının çıkarılması ve yenilenebilir enerji üretimine halkın teşviki.
Yapay Zekâ Entegrasyonuyla Döner Fırınlı Üretim Proseslerinde Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik
Yapay Zeka ile Elektrik Üretim Sisteminde Anormali Tespiti
Yapay Zeka ile Trafolarda Arıza Tespiti ve Kestirimi
Yemek Atıklarını Kullanarak aktif karbon elektrodu  Üretimi
Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde STATCOM Bağlı Santrallerin Optimizasyonu için Modelleme Tekniği ve Kullanılabilir Arayüz Tasarımı
Sergi ve yarışma tarihi 24.02.2024
Sergi saat 9:00'da başlayacaktır.