Yönetim Kurulu Üyeleri

Dekan
Prof. Dr. Filiz Akbaş
Dekan
Fen Edebi̇yat Fakültesi̇
Dekan
Prof. Dr. Hamit Adin
Dekan
Teknoloji̇ Fakültesi̇
Dekan
Prof. Dr. Necmettin Sezgin
Dekan
Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇
Dekan
Prof. Dr. Rohat Cebe
Dekan
Güzel Sanatlar Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Hamit Adin
Dekan V.
Tekni̇k Eği̇ti̇m Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. İdris Demir
Dekan V.
Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Necmettin Sezgin
Dekan V.
İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Osman Pakma
Dekan V.
Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul
Dekan V.
İslami̇ İli̇mler Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Rohat Cebe
Dekan V.
Turi̇zm Fakültesi̇

Yönetim Kurulu Temsilcileri

Yönetim Kurulu Temsilcisi
Prof. Dr. Hamit Adin
Yönetim Kurulu Temsilcisi
Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇
Yönetim Kurulu Temsilcisi
Prof. Dr. Filiz Akbaş
Yönetim Kurulu Temsilcisi
Fen Edebi̇yat Fakültesi̇

Raportör

rektör yardımcısı
Genel Sekreter Ali Yılmaz
Genel Sekreter Ali Yılmaz
Genel Sekreterli̇k