Senato Üyeleri

Rektör
Prof. Dr. İdris Demir
Rektör
İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Necmettin Sezgin
Rektör Yardımcısı
Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul
Rektör Yardımcısı
Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Rohat Cebe
Rektör Yardımcısı
Güzel Sanatlar Fakültesi̇
Dekan
Prof. Dr. Filiz Akbaş
Dekan
Fen Edebi̇yat Fakültesi̇
Dekan
Prof. Dr. Hamit Adin
Dekan
Teknoloji̇ Fakültesi̇
Dekan
Prof. Dr. Necmettin Sezgin
Dekan
Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇
Dekan
Prof. Dr. Rohat Cebe
Dekan
Güzel Sanatlar Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Hamit Adin
Dekan V.
Tekni̇k Eği̇ti̇m Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. İdris Demir
Dekan V.
Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Necmettin Sezgin
Dekan V.
İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Osman Pakma
Dekan V.
Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul
Dekan V.
İslami̇ İli̇mler Fakültesi̇
Dekan V.
Prof. Dr. Rohat Cebe
Dekan V.
Turi̇zm Fakültesi̇
Enstitü Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER
Enstitü Müdür V.
Li̇sansüstü Eği̇ti̇m Ensti̇tüsü
Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Ferhat Korkmaz
Yüksekokul Müdürü
Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kurt
Yüksekokul Müdürü
Beşi̇ri̇ Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür
Yüksekokul Müdürü
Kozluk Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Şerif Rüzgar
Yüksekokul Müdürü
Sağlık Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Yalçın Altunkaynak
Yüksekokul Müdürü
Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Selçuk Kuru
Yüksekokul Müdür V.
Sason Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Müdür V.
Prof. Dr. Rohat Cebe
Yüksekokul Müdür V.
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu
Yüksekokul Müdür V.
Doç. Dr. Süleyman Başaran
Yüksekokul Müdür V.
Yabancı Di̇ller Yüksekokulu

Senato Temsilcileri (Fakülte)

Senato Temsilcisi
Doç. Dr. Şükrü Aydın
Senato Temsilcisi
İslami̇ İli̇mler Fakültesi̇
Senato Temsilcisi
Prof. Dr. Rohat Cebe
Senato Temsilcisi
Güzel Sanatlar Fakültesi̇
Senato Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Öztekin
Senato Temsilcisi
Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇
Senato Temsilcisi
Doç. Dr. Mehmet Emin Tuğluk
Senato Temsilcisi
Fen Edebi̇yat Fakültesi̇
Senato Temsilcisi
Doç. Dr. Yusuf Çınar
Senato Temsilcisi
İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇

Raportör

Raportör
Genel Sekreter Ali Yılmaz
Genel Sekreter Ali Yılmaz
Genel Sekreterli̇k