Formlar
FR-001 Not Girme Formu
FR-002 Ders Telafi Talep Dilekçesi
FR-003 Yüksek Lisans Başvuru Formu
FR-004 Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Formu
FR-005 Özgeçmiş Formu
FR-006 Ders Alma Formu
FR-007 Ders Değişikliği Formu
FR-008 Ders Kayıt Formu
FR-009 Ders Öneri Formu
FR-010 Öğrenci Dilekçe Formu
FR-011 Öğrenci Bilgi Formu
FR-012 Danışman Öneri Formu
FR-013 Öğrenim Süresinin Bildirilmesi Talep Formu
FR-014 Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi
FR-015 Enstitü Özel Öğrenci Başvuru Formu
FR-016 Öğrenci İlişik Kesme Formu
FR-017 Enstitü Tez Yayın İzin Belgesi
FR-018 İkinci Danışman Atama Formu
FR-019 Bilimsel Hazırlık Alma Formu
FR-020 Danışman Değişikliği  Talep Formu
FR-021 Juri Tez Teslim Tutanağı
FR-022 Tez Basım İzin Formu
FR-023 YL Tez Öneri Formu
FR-024 Tez Savunma Juri Öneri Formu
FR-025 Bilimsel Hazırlık Dersi Değerlendirme Formu
FR-026 Danışmanlıktan Çekilme Talep Formu
FR-027 Doktora Başvuru Formu
FR-028 Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FR-029 Enstitü Doktora Tez Öneri İzleme Bilgi Formu
FR-030 Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
FR-031 Doktora Tez Savunma Tutanak Formu
FR-032 Doktora Tez Teslimi Ve Jüri Öneri Formu
FR-033 Doktora Tez Öneri Formu
FR-034 Doktora Yeterlilik Juri Formu Haziran
FR-035 Ek Süre Talebi Formu
FR-036 Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu
FR-037 Lisansüstü Ders Devam Tutanağı
FR-038 Lisansüstü Haftalık Ders Programı Bildirim Formu
FR-039 Yüksek Lisans Seminer Değerlendirme Formu
FR-040 Doktora Seminer Değerlendirme Formu
FR-041 Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu
FR-042 Doktora Tez Konusu Değişiklik Formu
FR-043 Tez Savunma Tutanağı
FR-044 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
FR-045 Yüksek Lisans Tez Teslim Ve Juri Öneri Formu
FR-046 Uzm. Alan Dersi Degerlendirme Formu
FR-047 Yeterlilik Sınavı Yeterlilik Komitesi Tutanağı Formu
FR-048 YL Jüri Üyesi Kişisel Tez Değerlendirme Formu
FR-049 YL Tez Jürisi Öneri Formu Yeni
FR-050 YL Tez Savunma Sinavi Tutanağı Formu
FR-279 Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu
FR-280 Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu
FR-281 Ders Öneri Formu-İngilizce
FR-282 Ders Saydırma Talep Formu
FR-283 Enstitü Kesin Kayıt Formu
FR-284 Enstitü Özel Öğrenci Ders Muafiyet Formu
FR-285 Enstitü Tez Onay Sayfası
FR-286 Birim Toplantı Tutanağı Formu
FR-385 Etik Kurulu Basvuru Formu