06
Ekim
2023
Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Bölgesel Kalkınmada Enerji Verimliliği ve Tasarrufunun Önemi Konferansı Gerçekleştirdi

Enerjide Pilot Üniversite olarak İhtisaslaşan Üniversitemiz Ekim ayı içerisinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman’da olmak üzere “Bölgesel Kalkınmada Enerji Verimliliği ve Tasarrufunun Önemi” isimli konferans serisi yapıyor. Konferans serisinin ilkini 4 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00’da Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonunda yapıldı. Sunuma Diyarbakır İlçe Kaymakamlıklarına bağlı Mahalle Muhtarları ve Diyarbakır Müftülüğü Diyanet personeli katıldı. Yoğun ilgi gören sunum “Enerji Verimliliği ve Tasarrufu” içeriği ile Üniversitemiz Enerji Koordinasyon Merkezi Yöneticileri Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul ve Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür tarafından gerçekleştirildi.Katılımcılara, 2023 Yılı Elektrik Kurulu Gücünün Kaynak Bazında Dağılımı miktarları öncelikli olarak aktarılan sunumda, gereksiz enerji tüketimi ve kayıpların azaltılması hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Enerji verimliliğinde en önemli faktörün enerji tasarrufu olduğu vurgulanan konferansta,  doğal kaynakların bilinçsizce ve büyük bir hızla tüketilmesi ve küresel ısınmanın artık ciddi bir tehdit olarak hayatımızı etkilemeye başlamış olmasının olumsuz etkileri aktarıldı. Binalarımızda, evlerimizde, yaşam alanlarımızda, ulaşımda, elektrikli cihaz kullanımında, aydınlatmada alacağımız bazı tasarruf önlemlerinin örnek hesaplamalar ile karşılaştırıldığı ve kayıt dışı elektrik kullanımının önüne geçilmesi ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şeyler kazandıracağı açık bir şekilde ortaya konuldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle yaz aylarında sulama yükleri bir hayli artması, söz konusu sulama yüklerinin bölgede yapılan incelemelerde dalgıç su pompalarından kaynaklandığı ve bu pompaların büyük çoğunluğunun kayıt dışı elektrik kullandığı, bu yüzden dağıtım yükleri plansız olarak her geçen gün arttığı iletildi. Bu artışın yer altı su seviyesi 30 metre derinliklerden, 300 metrelere inmesine, bitkinin kullanacağı suyun fazlası buharlaşmakta ve buharlaşma neticesinde toprakta aşırı tuz birikimi meydana getirmesine, bitki üzerine, beslenme ve metabolizmayı bozmak yoluyla zehirleyici etki yapan bu tuzluluk, bitkinin topraktan su alımını güçleştirmekte, toprağın yapısını bozarak bitki gelişimi yavaşlatmasına neden olduğu anlatıldı.Dünyadaki tarımsal amaçlı su kullanımı, toplam sektörel su kullanımının %70’ini oluştuğu, 2021 yılı gerçekleşmelerine göre, ülkemizde tarımsal sulama maksatlı su kullanımı 45,05 milyar metreküp ile toplam kullanım içinde %77 paya sahip olduğu, böylece kayıt dışı elektrik kullanımının tüm aboneleri olumsuz etkilemesinin yanında tarımda vahşi sulama yerine modern sulama teknikleri ile enerjinin verimli kullanılmasının mümkün olduğu bilgisini paylaşan akademisyenlerimiz, davetlilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra sunumlarını tamamladı.