01
Eylül
2022
Vali Canalp Batman Teknokent Binasını Ziyaret Etti

Batman Valisi Ekrem Canalp, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösterecek olan ve şehrin önemli kurum/kuruluşlarının da paydaşı oldukları Batman Teknokent binasını ziyaret etti. 30 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Vali Canalp’e Batman Teknokent’te yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Batman Teknokent’te üniversitemizin akademik personelinin danışmanlığında yapılacak projelerin hem bölgenin hem de Türkiye’nin ARGE potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Rektör Demir, üniversitemizdeki akademik personelin bilimsel çalışmalarını ticarileştirebilmelerine de fırsat sunacağını dile getirdi. Batman Teknokent sayesinde Batman Üniversitesinin şehirle olan bağlarının da güçleneceğinin altını çizen Rektör Demir, Batman Teknokent’in, üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya, Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmaya yönelik de bir girişim olduğunu vurguladı.

Beş bin metre kare kapalı alan olmak üzere yaklaşık 37 dönüm üzerine kurulan ve yönetim katı dışında 36 ofis, 6 laboratuvar ve 3 atölye bulunan Teknokent binasında incelemelerde bulunan Vali Ekrem Canalp, daha fazla proje çalışmasının yapılabilmesi için çalışma odalarının sayısının artırılması talimatını verdi. Batman Teknokent’in tam teşekküllü şekilde faaliyete geçmesinin ardından bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Canalp, Batman ve bölge gençlerinin fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri için önemli bir bilim merkezi haline geleceğini söyledi.