22
Kasım
2021
Üniversitemizin İhtisaslaşma Süreci ve Bölgesel Kalkınma Hedefleri

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinin Enerji alanında ihtisaslaşma üniversitesi olması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılı itibariyle üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması çalışmalarına başlandığını anlatan Rektör Demir, 2006 yılı ve sonrasında kurulan üniversitelerin rektörleri ile toplantılar yapılarak başlanan sürece 2016 yılında ağırlık verildiğini belirtti. 12 Kasım 2021 tarihinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapılan açıklama ile üniversitemizin Türkiye’deki 22 pilot üniversite arasına girmeyi başardığını kaydeden Rektör Demir, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında ilimizde ve bölgemizde yapılacak faaliyetleri açıkladı.Rektör Demir: “Bilgimizi Enerjiye Dönüştüreceğiz”
Ülkemizde 200’ün üzerinde üniversite bulunduğunu ve özellikle Doğu ve Güney Doğu bölgeleri başta olmak üzere kalkınma oranı daha az olan bölgelerde yeni kurulan üniversitelerden yerel halkın beklentisi ve üniversitelerin yerel kalkınmaya öncelik vermesi yönünde beklentilerin olduğunu anlatan Rektör Demir, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesinin amaçları arasında üniversiteler aracılığı ile bölgesel kalkınmaya destek sağlayarak bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesinin bulunduğunu söyledi. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesinin birlikte çalışma imkânı sunması nedeniyle bölgedeki kurum ve kuruluşların gelişimine katkı sağlayarak üniversite-bölge kalkınmasına da zemin oluşturduğunu vurgulayan Rektör Demir açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Göreve geldiğimiz ilk gün bir yol haritası belirledik ve enerjide ihtisaslaşmak için neler yapabiliriz diye hemen çalışmalara başladık. Amacımız, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayarak toplumsal gelişime öncülük etmek. Enerji alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak ürettiğimiz bilgi ve projelerle ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına destek sağlayacağız. Yeni yükseköğretim anlayışını hazırlayacağımız projelerle ilimize entegre ederek buradan ülkemize yayılmasını istiyoruz. Misyon farklılaşması ile birlikte Batman Üniversitesi olarak bilgimizi enerjiye dönüştüreceğiz.”Rektör Demir: “Verilen Bu Görev Üniversitemize Olan Güvenin İşaretidir”
Üniversitemiz akademik personelinden üniversitemizin geleceğine yönelik, kalkınmaya destek verecek, sadece bölgeyi değil ülkemizi ilgilendiren önemli projeler üretmelerini beklediklerini anlatan Rektör Demir, üretilen bilgilerin halk tarafında da bir katma değer oluşturması gerektiğinin altını çizdi. Sadece kampüs alanına sığan bir üniversite değil iline ve bölgesine öncülük edebilen ve katkı sağlayabilen bir üniversite olarak çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapacağımız çalışmalar enerji alanında markalaşmaya katkı sağlayacak. YÖK tarafından verilen bu görevle birlikte sorumluluğu artan ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiren, yüklendiğimiz misyon ile yoluna devam eden bir üniversite anlayışını belirleyeceğiz.  Verilen bu görev üniversitemize olan güvenin bir işaretidir. Bu güveni boşa çıkarmadan çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ürettiğimiz projeler ile birlikte ilimizin ekonomisine katkı sağlayarak istihdama destek vereceğiz.”
Rektör Demir: “Akademik ve Sanayi Ortaklı Projelerle Hem İlimize Hem de Bölgeye Katkı Sağlayacağız”
Enerji alanında üniversitemizin pilot üniversite seçilmesinin üniversitemize ve bölgemize olan katkılarını anlatmaya devam eden Rektör Demir, bu ihtisaslaşma sayesinde sertifikasyon, eğitim çalışmaları ile akademik ve sanayi ortaklı projelerle hem ilimize hem de bölgeye önemli katkılar sunulacağını kaydetti. Batman Üniversitesine kendi öz kaynakları dışında fon sağlanması, özellikle AB proje destekleri, TÜBİTAK, SANTEZ proje destekleri ile üniversitemizin gelişimine önemli katkılar sunulacağını belirten Rektör Demir sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu proje ile birlikte bölgemizde bulunan petrol üretim sahaları, petrol tesisleri ve rafine sayesinde üniversite-sanayi ortaklığı yapılabilecek ve petrol üretim süreçlerinin ortak projeler ile iyileştirilmesi sağlanabilecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanımı ve böylece uluslararası teknolojik gelişmelere hızla ulaşılabilmesi bölgenin teknoloji ve sanayi alanında gelişimini arttıracaktır. Enerji alanında bölge iş gücünün eğitimi, bölgenin potansiyeline bağlı olarak iş gücünün artırılması ile bölgede gerekli olan iş gücü ve istihdam alanları sağlanacak böylece bölge dışına göç oranı azalacaktır. Akademik araştırmacılar, güçlü araştırmacı performanslarının yanı sıra akademi dışındaki paydaşlarla da proje ile ilgili güçlü iş birlikleri içerisinde olmaları ile daha yetkin projeler ortaya konulacaktır.”Rektör Demir: “Projelerle İktisadi, Sosyal ve Beşeri Sermayeyi Geliştireceğiz”
Bölge kalkınmasında misyon odaklı çalışan üniversitemizin odaklandığı alanla ilgili yapılan araştırmalara destek vereceğini ve bu alanda bölgede hizmet veren kurumlarla iş birliği çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Rektör Demir, üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki en önemli misyonunun bilgi akışının dinamiklerini sürekli ve güçlü tutmaları olduğunu kaydetti. Batman Üniversitesinin şehir ve bölge ile bütünleşme çalışmalarının hızla devam edeceğini ayrıca yapılan çalışmalar ve projelerle iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştireceklerini ifade eden Rektör Demir açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Bölgede enerji alanında potansiyeli yüksek kişi ve kurumların gelişmelerine olanak sağlayacağız. Üniversitemiz bölgesel iş birliği ve etkileşimi hızlandırmada ve geliştirmede kültürel aktör görevi görmeye devam edecektir. Disiplinlerarası bağlantılarla bilgi, yetenek ve deneyimlerini kullanarak sektörel bakış açısının gelişimine katkı sunacaktır. Batman Üniversitesi tüm bilgi birikimi ve enerjisini ilinin, bölgesinin ve ülkesinin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye ve bu projelerin alanda hayat bulmasına aktaracaktır.”