24
Kasım
2022
Üniversitemizin Başarı Oranları Yükselmeye Devam Ediyor

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in göreve gelmesinin ardından birçok konuda ilerlemenin sağlandığı üniversitemizde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarına göre başarı oranlarında önemli artışlar gözlendi. 2018-2021 yıllarını kapsayan ve Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk başlıklarının değerlendirildiği raporlarda, üniversitemizin birçok başlıkta başarı oranlarını yükselttiği görüldü.

Uluslararası Yayın Sayılarında Önemli Artışlar
2019 ve 2020 yıllarında pandemi nedeniyle düzenlenemeyen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı, 2018 yılında sadece 1 olurken 2021 yılında büyük bir artışla 14’e ulaştı. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayılarında da önemli artışların gözlendiği raporlarda, üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı, Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı ve yayın alımının bütçeye oranı gibi alt başlıklarda da önemli artışlar gerçekleşti.



Birçok Başlıkta Yükselmeler Gözlendi
Kısa, orta ve uzun vadeli bir stratejik hedef çerçevesinde bir uluslararasılaşma politikasının belirlendiği üniversitemizde, 2018 yılında 151, 2019 yılında 129, 2020 yılında ise 139 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, 2021 yılında 208’e yükseldi. Son dönemlerde çok sayıda topluma hizmet ve sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiği Batman Üniversitesinde, 2018-2020 yılları arasında öğrenciler tarafından hiç sosyal sorumluluk projesi yapılmazken, 2021 yılında 5 sosyal sorumluluk projesi başarıyla tamamlandı. Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı, 2018 yılında 56, 2019 yılında 13, 2020 yılında ise 36 iken 2021 yılında önemli bir artış göstererek 537’ye ulaştı. Değerlendirme raporlarında, Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayılarında da önemli artışlar gözlendi.

Rektör Demir: “Batman Üniversitesinin Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Arasına Girmesini Sağlamak İçin Gece Gündüz Demeden Çalışmaya Devam Edeceğiz”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları hakkında açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmaların Yükseköğretim Kurulu nezdindeki yansımalarının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Batman Üniversitesinde tasarlanan her projenin temellerinin sağlam atıldığını ve ayakları yere basan projelerin tercih edildiğini belirten Rektör Demir, çalışmaların başarıya ulaşmasının ve görünür hale gelmesinin üniversitemizin değerli yöneticileri, donanımlı akademik kadrosu, fedakârlıklar gösteren idari personeli ve enerji dolu öğrencileri sayesinde olduğunu vurguladı. Ulaşmak istedikleri hedefleri daha da büyüteceklerinin altını çizen Rektör Demir, Batman Üniversitesinin Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasına girmesini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.