09
Eylül
2022
Üniversitemizin 2022-2023 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizde gerçekleştirilen her çalışmayı şeffaf bir şekilde paylaşmayı önemseyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 2022-2023 Akademik Kurulu Toplantısında akademik personelle bir araya gelerek göreve geldiği tarihten itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. 9 Eylül 2022 tarihinde Merkez Kampüs Konferans Salonunda sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen toplantıya tüm birimlerin akademik personeli katıldı.Rektör Demir: “Akademik İlkeler Çerçevesinde Alınan Akademik Personel, Üniversitemizin Eğitim Kalitesini ve Başarı Oranını Yükseltiyor”
Akademik kurul toplantılarını düzenli hale getirerek üniversitemizdeki çalışmaların daha sistematik bir kapsama bürünmesinin sağlandığını söyleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitemizin fiziki altyapısındaki iyileşmeleri, öğrenciye yönelik yapılan faaliyetleri anlatarak akademik ve idari personel ile öğrenci sayısındaki artışı sayısal verilerle paylaştı. Üniversitemizin akademik ve idari kadro sayısının her geçen gün arttığını ve üniversitemizin hızla büyümeye başladığını belirten Rektör Demir, akademik ilkeler çerçevesinde alınan akademik personelin üniversitemizin eğitim kalitesini ve başarı oranını yükselttiğinin altını çizdi.Rektör Demir: “Üniversitemizde Yapılan Çalışmaların Öğrenci Odaklı Olmasına ve Eğitim Hayatlarına Olumlu Katkıda Bulunmasına Dikkat Ediyoruz”
Öğrencilere ciğerparelerim diye hitap eden ve onların varlık sebeplerimiz olduğunu dile getiren Rektör Demir, üniversitemizde yapılan çalışmaların öğrenci odaklı olmasına ve eğitim hayatlarına olumlu katkıda bulunmasına dikkat ettiklerini vurguladı.  Öğrencilerin bütçelerine katkı amacıyla Batman Belediyesi tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize sunulan ücretsiz yemek desteğinin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini kaydeden Rektör Demir, bu uygulama kampüsü daha aktif kullanmaya başlayan öğrencilerin kütüphaneden ödünç kitap alma oranını artırırken disiplin cezalarını büyük oranda düşürdüğünü vurguladı.Rektör Demir: “Öğrenci Kontenjanlarının Doluluk Oranının 100’de 100’e Yaklaşması, Üniversitemizin Cazibesinin ve Tanınırlığının Arttığının Kanıtı”
Doğru yatırımlar ve özverili çabalar sayesinde üniversitemizin hem fiziki şartlarının hem de bilimsel altyapısının hızla geliştiğini belirten Rektör Demir, öğrenci kontenjanlarının doluluk oranının 100’de 100’e yaklaşmasının üniversitemizin cazibesinin ve tanınırlığının arttığının kanıtı olduğunu dile getirdi. Üniversitemizde açılan yeni bölümlerle daha nitelikli ve güçlü olacağını vurgulayan Rektör Demir, enerji alanının yanı sıra birçok alanda yetkin bir üniversite olmak için her türlü çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Üniversitemizdeki kalite çalışmalarının kazanımlarından bahseden Rektör Demir, kalite çalışmalarının eğitim-öğretim faaliyetlerine olan olumlu yansımasını anlattı.2007 yılında kurulan Batman Üniversitesinin son dönemde iyi bir ivme yakaladığını dile getiren Rektör Demir, üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Rektör Demir’in konuşmasının ardından birim akademik kurul toplantılarına geçildi.