20
Aralık
2021
Üniversitemizde Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı Düzenlendi

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde  Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı düzenlendi. Batı Raman Kampüsü Rektörlük  Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile Prof. Dr. Rohat Cebe, Kalite Komisyonu ile Kalite Alt Komisyon Üyeleri katıldı.
Rektör Demir: “Kaliteyi Kurum Kültürü Haline Getirmeliyiz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, YÖK Başkanımızın teşrifleri ve üniversitemiz hakkında yaptığı olumlu yorumlar neticesinde Batman Üniversitesinde yaşanan belirgin gelişmelerin varlığından söz etti. Yapılan çalışmaların sürekli güncellenmesi gerektiğini anlatan Rektör Demir, kalitenin tüm birimlerde uygulanmasına özen gösterilmesini ve eksikliklerin belirlenerek yeni dönem karnesinin oluşturulmasını söyledi. Kalitenin kurum kültürü haline gelmesi için çalışmaların özenle sürdürülmesine dikkat çeken Rektör Demir, tüm birimlerde yapılan çalışmaların titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Aydın: “ISO Sistemi Görünen Yüzümüzü Temsil Edecektir”
Prof. Dr. İdris Demir’in ardından söz alan Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, kalite kavramının tüm birimlerde uygulanması gerektiğinin altını çizerek tüm birimlerin bu konudaki çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini söyledi. Kalite kavramının öneminden bahseden Aydın, ISO 9001:2015 Standart Modelleri hakkında bilgiler verdi. ISO Sistemini uygulamanın faydalarını açıklayan Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, kalite kültürünün de faydalarından bahsederek kalitenin kazanımlarına dikkat çekti.
Üniversitemizde kalite çalışmalarına yönelik yapılan faaliyetlerden söz eden Aydın, iç tetkiklerin süreceğini ve eksiklerin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydetti.  Üniversitemiz birimlerinin risk ve fırsat analizleri ile süreç kartlarını oluşturmalarını söyleyerek kurumsal kimlik çalışmalarının öneminden bahsetti.Aydın: “Kalite Koordinatörlüğü Olarak Birimlere Destek Sağlamaya Devam Edeceğiz”
Kalite Koordinatörlüğünün görev ve sorumluluklarının üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, çalışma esaslarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin izlenmesinde etkin rol almak olduğunu belirten Aydın sözlerine şu şekilde devam etti: “Kalite Koordinatörlüğü olarak ulusal ve uluslararası kabul edilmiş kalite standartlarına ulaşmak için dokümantasyon altyapısını oluşturarak mevcut iş süreçlerinin tespiti, izlenmesi ve iyileştirilmesinde birimlere destek sağlayacağız. Bunlar bizim temel görev ve sorumluluklarımız.”Sezgin: “Üniversiteler Bilgi Üreten ve Bu Bilgiyi Teknolojiye Dönüştürüp İnsanlığın Hizmetine Sunan Kurumlardır”
 Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın’ın ardından söz alan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, üniversitelerin bilgi üreten ve bu bilgiyi teknolojiye dönüştürüp insanlığın hizmetine sunan kurumlar olduğunu söyledi. Eğitim seviyesini ve performansı arttırarak  kaliteyi en iyi seviyeye getirmekle bu amaçlara ulaşılabileceğini anlatan Sezgin, sahadaki kalite çalışmalarını ön plana çıkararak eksiklerin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini ifade etti.
 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı katılımcılarının sorularının cevaplanmasının ardından son erdi.