15
Ekim
2021
Üniversitemizde Kalite Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kalitenin tüm birimlerde uygulanmasına özen gösterilen üniversitemizde 2021 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verildi. 14 Ekim 2021 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın tarafından verilen eğitime Kalite Komisyonu ile Kalite Alt Komisyon Üyeleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, kalite kavramının önemine değinerek yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna dikkat çekti. Kalite kavramının tüm birimlerde uygulanması gerektiğinin altını çizen Sezgin, herkesin bu konuda gayret göstermesini isteyerek “Özverili çalışmalarımız sonunda kaliteyi kurum kültürü haline getirebiliriz.” dedi.
Kalitenin tanımını yaparak sunumuna başlayan Aydın, ISO 9001:2015 Standart Modelleri hakkında bilgiler verdi.ISO Sistemini uygulamanın faydalarını aktaran Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, kalite kültürünün de faydalarından bahsederek kalitenin kazanımlarını açıkladı. Aydın “Eğer bizler kalite kültürünü yerleştiremezsek bu durumda maliyetler artar, motivasyon kaybı olur ve kaynak israfı ve verimlilik azalır.” dedi.Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, KAP Pubrik Puanlama ölçütlerini anlattı. Kalite Koordinatörlüğünün görev ve sorumluluklarının üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulum çalışmasını yürütmek ve birim kalite komisyonlarının oluşturulması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin izlenmesinde etkin rol almak olduğunu belirten Aydın sözlerine şu şekilde devam etti: “Kalite Koordinatörlüğü olarak ulusal ve uluslararası kabul edilmiş kalite standartlarına ulaşmak için eğitim organizasyonlarını yapacağız. Dokümantasyon altyapısını oluşturarak mevcut iş süreçlerinin tespiti, izlenmesi ve iyileştirilmesinde birimlere destek sağlayacağız. Bunlar bizim temel görev ve sorumluluklarımız.”Kalite Komisyonları ve Alt Komisyonlar hakkında bilgi veren Aydın, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlanmasına ilişkin süreçleri paylaştı. Üniversitemizde yapılan Kalite Güvence Çalışmalarını anlatan Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, son olarak Kalite Değerlendirme Takımının Önerilerinden bahsetti.
Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.