30
Eylül
2021
Üniversitemizde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Seminer Verildi

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefleyen üniversitemizde 29 Eylül 2021 tarihinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında bir seminer verildi. Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe ile akademik ve idari personelin katıldığı seminer, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Seminere konuşmacı olarak Psikolog Deniz Esmer katıldı.

Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetin tanımlarını yaparak konuşmasına başlayan Psikolog Deniz Esmer, dünyada her yıl şiddet nedeniyle 1.4 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere ve mültecilere yöneltildiğini anlatan Esmer, yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranını ve Türkiye’de şiddet sonucu yapılan başvuruların kurum/kuruluşlara göre dağılımını sayılarla açıkladı.Kişinin yaşamış olduğu şiddet travmasının beden ve ruh sağlığına zarar verdiğini anlatarak bu durumun olumsuz etkilerinden bahseden Esmer konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kişiye müdahale ve destek sistemlerinin iyi işlememesi durumunda, kişi sistem tarafından ikincil olarak örselenebilmektedir. Bu durum kişi için, ilk örselenme kadar zararlı olabilir. Bu nedenle kişiyle ilgilenen bütün çalışanların örselenmiş kişiye uygun yaklaşımı bilmesi gerekir.  Unutulmaması gereken nokta; ikincil örselenmelerin, yaşanılan travmatik olay kadar psikolojik hasarlara, yıpranmalara neden olabileceğidir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında 2007’den bu yana dört Ulusal Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı 2021-2025 dönemini kapsamaktadır.”4. Ulusal Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle durum tespitinin daha sağlıklı yapılabilmesi adına ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile odak grup görüşmelerinin 2020 yılının Temmuz- Eylül aylarında gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaşan Psikolog Deniz Esmer, Eylem Planının Yapısı ve Temel Hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İlimizde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kurumsal Mekanizmalar hakkında açıklamalarda bulunan Esmer, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde sunulan hizmetleri anlattı. Esmer, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilimizde yapılan çalışmalara değinerek şiddete maruz kalan kadınların daha da örgütlemesi ve bilgilendirilmesi açısından çalışmalar yapıldığını kaydetti.Psikolog Deniz Esmer’in ardından bir konuşma yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, kadınların hayatımızın merkezinde yer aldığını ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye Batman Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Prof. Dr. Rohat Cebe, programın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.