27
Eylül
2021
Üniversitemizde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Üniversitemizde kadın ve aile sorunları alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaların yapılması ve bu tür araştırmaların desteklenmesi; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantıların yapılması, eğitim çalışmalarında bulunulması, projeler geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının oluşturulması amacıyla Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. 21 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle kurulan merkezin geniş bir faaliyet alanı bulunuyor.
 

Üniversitemizde merkezin kurulması ile birlikte merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek gibi birçok konuda çalışmalar yapılması planlanıyor. Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık oluşturarak kadınların hayatın her alanında karşılaştığı problemlerin, engellemelerin azaltılmasını sağlamak ve kadın haklarını destekleyici bir kültürün gelişmesine katkı sunacak faaliyet ve etkinliklerin yapılmasının amaçlandığı merkez ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, geçmişten günümüze kadar kadınların yaşadığı sorunların farkında olduklarını ve merkezin olanakları ölçüsünde çözüm geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana üniversite-şehir bütünleşmesi noktasında çalışan ve bu merkezle birlikte toplumsal katkının sağlanmasını önemsediklerini kaydeden Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: “Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının oluşturulması çalışmalarımız arasında özenle üzerinde durduğumuz bir konu. Ayrıca üniversiteler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler üretmek istiyoruz. Kadın çalışmaları konusunda yerel ve evrensel problemler için çözümler üretirken bir yandan da lisansüstü eğitim ile akademik çalışmalar yapmak da amaçlarımız arasında yer alıyor.”