17
Eylül
2021
Üniversitemizde Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Kurum ve kuruluşlarla ikili iş birliğine önem veren ve bu alanda projeler üreten üniversitemiz bünyesinde Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜGAM) kuruldu. Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gıda Analiz Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren merkez,  Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in göreve gelmesiyle birlikte 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yeniden yapılandırıldı.

Merkez bünyesinde mikrobiyoloji laboratuvarı, kimya laboratuvarı, aletli analiz laboratuvarı ve fiziksel analiz laboratuvarı olmak üzere dört laboratuvar bulunuyor. Merkezde yakın zamanda gıda maddelerinde kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal analizlerin yapılması hedefleniyor. Bölgede gerek Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı gerekse üniversiteler bünyesindeki gıda analiz laboratuvarlarının sayıca az olması ve Batman iline uzaklığı sebebiyle merkezin bölgeye ve ilimize gıda analizleri ve uygulamaları konusunda büyük katkı sağlaması amaçlanıyor.

Rektör Demir: “Yeni Gıda Teknolojilerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamayı Amaçlıyoruz”
Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitemiz başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilerin gıda analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamayı hedeflediklerini anlattı. Göreve geldikleri günden bu yana üniversite-şehir bütünleşmesi açısından fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Rektör Demir, sözlerine şu şekilde devam etti: “Hedeflerimiz arasında gıda sanayi ile iş birliği içerisinde yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak var. Ayrıca üniversiteler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler üretmek istiyoruz. Gıda ile ilgili yerel ve evrensel problemler için çözümler üretirken üniversitemizde yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü eğim-öğretim ve uygulamalara da destek vermek amaçlarımız arasında yer alıyor.”

Rektör Demir: “Gıda Güvenliği Konusunda Danışmanlık Hizmeti Vermek İstiyoruz”
Açıklamasında merkezin faaliyet alanlarına ilişkin de bilgi veren Rektör Demir, gıda alanında gereksinim duyulan her türlü analiz çalışmalarını yapmak, ulusal/uluslararası mevzuat çerçevesinde gıda analiz laboratuvarında yapılacak analizler de dâhil olmak üzere gereken her türlü hizmeti gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi. Üniversite ve sanayi arasında gıda alanındaki çalışma konularıyla ilgili iş birliğinde bulunacaklarını belirten Prof. Dr. İdris Demir açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Faaliyetlerimiz arasında gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek var. Ayrıca gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vererek bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yapmak istiyoruz. Gelen talepler doğrultusunda tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği/tükettiği gıdaların analizini yapmak da faaliyetlerimiz arasında bulunuyor. Gıda ile ilgili konularda, teknik personel, öğrenci ve üreticiler için sertifikaya yönelik eğitim programları ile ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay seminer ve kurslar düzenleyeceğiz. Biz yaptığımız çalışmalarla gıda güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı da en kısa sürede hayata geçireceğiz.”