26
Temmuz
2021
​Üniversitemiz Yeni Bir İş Birliği Protokolüne İmza Attı

 

Protokol ile Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi arasında yapılacak olan Ar-Ge, bilimsel ve teknik çalışmalarda kullanılan analizlerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı hizmet alımı, iş birliği ve ortak girişimler ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanıyor.
 
Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde imzalanan protokole Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan katıldı.
a
Protokol kapsamında Ar-Ge, bilimsel ve teknik çalışmalara ait bütün iş ve işlemlerin yürütülmesi  için kullanılacak laboratuvarlar; Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi , Bitlis Eren Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak belirlendi.
 
Rektör Demir: “Protokol ile Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Katkı Sağlayacağız”
 
Protokol ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, altı üniversitenin karşılıklı fayda amacına dayanan bu protokol ile birlikte üniversitelerin kendi imkanları dahilinde gerçekleştiremedikleri test ve analizlerin bu sayede yapılabileceğini söyledi. Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: “31 Aralık 2024 yılına kadar devam edecek olan bu protokol ile birlikte üniversiteler karşılıklı olarak birbirlerinin imkanlarından faydalanabilecekler. Bu durum çalışmaların sayısını artıracağı gibi bilimsel ve teknolojik gelişmelere de önemli katkılar sunacak. Bölge üniversiteleri ile yapılan iş birliklerinin başarıyı da beraberinde getireceğine inanıyorum.”
 
Rektör Demir: “Amacımız Nitelikli Eğitim”
 
Batman Üniversitesinin akademik birim sayılarını artırarak nitelikli eğitim imkanı sunmak adına durmadan çalıştıklarını belirten Prof. Dr. İdris Demir, imzalanan protokol ile birlikte laboratuvar olanaklarının artırıldığını bunun da önemli çalışmaları beraberinde getireceğini söyledi. 2024 yılına kadar analiz, Ar-Ge, bilimsel ve teknik çalışmalara ait tüm işlemlerin akademisyenler tarafından gerçekleştirilebileceğini anlatan Rektör Demir, talep olması durumunda bu sürenin uzatılabileceğini kaydetti.