05
Kasım
2023
Üniversitemiz Yayınları Tarafından Hazırlanan Dün Bugün Yarın Batman Kitabı Çıktı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Korkmaz’ın editörlüğünde hazırlanan ve Batman Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Dün Bugün Yarın Batman kitabı okurla buluştu.

Batman’ın zengin tarihi geçmişi ve kültürünün aydınlatılması ile mevcut potansiyelin tespiti ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan eserde Batman Üniversitesi öğretim elemanlarına ait 15 çalışma bulunurken 21 öğretim elemanı kitaba katkı sundu. Dün Bugün Yarın Batman kitabında Batman’ın kadim yemek kültürü, Batman çocuk hikâyeleri, Batman Ezidilerinin müzik kültürü, Batman’ın Cittaslow/Astroturizm potansiyeli, Batman yerel kültürünün milli sinemaya etkileri, yarım yüzyıl öncesine ait öğrenci profilleri, İslam fethinden Osmanlı tarihine kadar yöre tarihi, Osmanlı dönemi Batman ve çevresinde sosyal ve ekonomik hayat, 18. yüzyılın ikinci yarısında Hasankeyf’te toplumsal hayat, eser ve belgelerde Batman adının izleri, Melik Halil El-Eyyûbî El-Haskifî’nin şiirleri, Batman’da neolitik döneme ait höyüklerde ölü gömme geleneği, Batman yöresinde iz bırakan Şubria Krallığı hakkındaki Assur ve Urartu yazıtları ile Batman ilinin ekonomik görünümü üzerine pek çok çalışmaya yer veriliyor. Kitapta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Batman Valisi Ekrem Canalp ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in sunuş yazılarının yanı sıra “Geçmiş Bugün Gelecek Batman Sergisi”nde yer alan belge ve görsellerden yapılan derlemeye de yer veriliyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, eserin Batman’ın güçlü potansiyelini harekete geçirmesini temenni ederek “Kitap, önceki çalışmalarımız gibi Batman’ın devasa potansiyelini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarımıza ait çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Dün Bugün Yarın Batman’da, Batman’ın dününe, bugününe ve yarınına ışık tutması amacıyla arkeolojik buluntular ile Osmanlı dönemi kaynaklarına müracaat edilmiş, güncel veri ve imkânlar analiz edilerek geleceğe dair hedefler belirlenmiştir. Sonuç itibariyle kentimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi için değerli çalışmalar ortaya konulmuştur. Batman Üniversitesi Yayınevi’nin kurulmasından bu yana basılan eser sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Yayınevimiz bünyesinde yayımlanan eserler, ülkemizin ve dünyanın farklı kütüphane ve üniversitelerinde kataloglanmaya devam etmektedir. Bu vesilesiyle Batman Üniversitesi Yayınevi’ni bugünlere taşıyan akademik ve idari personelimizi kutlarken çalışmaya katkı sunan akademisyenlere tekraren teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmaya çok önemli katkılar sağlayan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Batman Valisi Sayın Ekrem Canalp ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Abdülkadir Özer’e şükranlarımı sunuyorum.” dedi.