15
Aralık
2021
Üniversitemiz Uluslararası Bilişim Kongresine Ev Sahipliği Yapıyor

Uluslararasılaşmayı ve adını dünyada duyurmayı hedefleyen üniversitemiz, Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 17-19 Şubat 2022 tarihinde üniversitemiz ev sahipliğinde valilikler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kamu hastaneleri ile üniversitelerin bilişim profesyonellerinin yanı sıra akademi dünyasından katılımların yapılacağı Kongre, Batman ve Hasankeyf'te hibrit (fiziksel ve sanal katılımlı) olarak gerçekleştirilecek. Üniversitemiz tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Bilişim Kongresinde yerli ve yabancı bilim insanları bildiri sunacak.Kamu ve özel sektördeki hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte; bilginin üretimi, paylaşımı ve korunması gibi siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konularında özel yaklaşım gerektiren durumlar ortaya çıktı. Kongre ile dijital dönüşüm, siber güvenlik, yeni nesil güvenlik duvarları, sanallaştırma, mobil uygulamalar, yazılım mühendisliği, özgür yazılım uygulamaları, yapay zeka, sosyal medya, bulut bilişim çözümleri, blok zincir ve kripto paralar, kampüs ağları ve güvenlik sistemleri alanlarında verilecek eğitimlerle katılımcı kurumların dijital yaşama adaptasyonlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca kongre kapsamında düzenlenecek olan paneller, çalıştaylar, seminerler, workshoplar ve kurslarla yeni fikir ve projelerin oluşturulmasına ön ayak olunacak.

“Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik” ana temasıyla düzenlenecek kongreye bilişim teknolojileri alanında 30 alt başlıkta bildiri kabulü yapılacak. Kongreye gönderilen bildirilerin en az iki hakemli bir değerlendirmeden geçmesinin ardından Organizasyon Komitesi tarafından kabul edilecek. Kabul edilen bildiriler kongre özel kitabında basılacak olup bağımsız hakem sürecinden geçenler ise Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering (BAJECE), European Journal of Technique (EJT) ve Journal of Engineering and Technology dergilerinde yayınlanacak.
Kongre ile ilgili detaylı bilgilere iic.batman.edu.tr web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.