22
Ekim
2021
Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Açılış Etkinliği Düzenlendi

Toplumsal konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan ve bu doğrultuda etkinlikler düzenleyen üniversitemizde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılış etkinliği gerçekleştirildi. 21 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr.  Üyesi Mehtap Nasıroğlu Aydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.Aydın: “Merkezimiz ile Kadınların Gelişimi İçin Sosyal ve Ekonomik Girişimlerde Bulunmayı Amaçlıyoruz”
Programın açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Nasıroğlu Aydın konuşmasında, birimin kurulma amacının toplumsal cinsiyet çalışmaları konusunda farkındalık yaratmak olduğunu vurgularken Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. 21 Eylül 2021 tarihinde kurulan merkezin açılış etkinliğinde, yaşadığımız çağın kadın potansiyelinin iş gücüne, ekonomiye ve girişimcilik dünyasına katılımının bir dilek olmaktan çıkıp bir mecburiyet halini aldığını söyleyen Aydın, engellerin kaldırılması için yetiştirilen gençlerin bu bilinçle hayata atılmasının ve ülkemizin dünyanın 10 büyük ekonomisi içinde yer alması hedefinde kadınların rol sahibi olmasının gerekliliğini vurguladı.Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda süreli yayın oluşturmak, multidisipliner lisansüstü eğitim programı açmak, kadın çalışmalarıyla ilgili bir çok sempozyum, panel, çalıştay düzenlemek ve kadınların gelişimi için sosyal ve ekonomik girişimlerde bulunarak toplumsal hayatta kadınların karşılaştığı sorunlara çözüm getirmek gibi konuların merkezin hedefleri arasında yer aldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Nasıroğlu Aydın, bu hedefleri gerçekleştirme konusunda hem üniversitemiz akademisyenlerinden hem de diğer paydaşlardan destek alacaklarını ifade etti.Rektör Demir: “Her Alanda Kadınların Gelişimi İçin Çalışmalarımızı ve Desteklerimizi Sürdüreceğiz”
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Nasıroğlu Aydın’ın açılış konuşmasından sonra “Uluslararası İlişkiler Disiplininde Kadın Çalışmaları ve Feminist Yaklaşım” isimli bir konferans veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öncelikle pandemi sürecinde webinarlar aracılığıyla öğrencilerle sık sık bir araya geldiklerini bundan sonraki süreçte hem webinarlarla hem de yüz yüze eğitimlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Rektör Demir, Mustafa Kemal Atatürk’e atıfta bulunarak “Kadınlarını geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur” sözünü desteklediğini belirtti. Uluslararası alanda kadın hakları ve feminizm konusunun son yıllarda gündemde olduğunu anlatan Rektör Demir, uluslararası ilişkiler disiplini açısından kadın çalışmaları konusunda yapılan bilimsel çalışmaları anlattı. 2015 yılında YÖK’ün Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları birimi kurduğunu söyleyen Prof. Dr. İdris Demir birçok üniversitede kadın çalışmaları merkezi bulunduğunu kaydetti. Yaygın olarak sürdürülen çalışmalarla konu ile ilgili, temel değerler oluşturulabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Rektör Demir, akademide kadın sayısının her geçen yıl artışa geçtiğini ve kendilerinin de bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Bu sayının artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. İdris Demir, bilimsel çalışmalarda kadınların daha fazla yer almasını istediklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.