22
Mart
2022
Üniversitemiz ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında 16 Mart 2022 tarihinde Mühendislik alanında Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine ilişkin bir protokol imzalandı. Protokolün imzaları Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanli tarafından atıldı. İmza törenine Türkiye'nin Azerbaycan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Cahit Bağcı’da katıldı.Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında imzalanan uluslararası ortak program, öğrenci girişi, müfredat, sınav ve değerlendirme, devam, izin, azami süreler, mezuniyet şartları, akademik başarısızlık, verilecek diplomalar, eğitim ücretleri ve programla ilgili diğer konulara ilişkin hükümleri kapsıyor.Protokol ile birlikte eğitim programları, çalıştaylar ve seminerler vb. organizasyonunun değiş tokuş edilmesi, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji sektörü, sürdürülebilir çevre, enerji bağımlılığı, enerji fiyatları konularında ortak araştırma ve yayın yapma imkânı sağlanacak. Bunun yanı sıra protokolde ortak konferanslar, kitap projeleri, enerji güvenliği, enerji yatırımları konularında ortak projeler, danışmanlık, enerji alanında bilgi birikiminin ve yetkinliğin artırılması ile ilgili potansiyel ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmak, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile öğrenci ve akademisyen değişim programlarına ilişkin esaslar yer alıyor.10 Akademik Yıl Devam Edecek Olan Programa Her Sene 30 Öğrenci Kabul Edilecek
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans düzeyinde uluslararası ortak eğitim ve öğretim programı tesisine ilişkin esas ve usulleri kapsayan protokolle programa her sene 15 öğrenci Batman Üniversitesinden, 15 öğrenci Neft Üniversitesinden olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul edilecek. Protokol, 10 akademik yıl boyunca devam edecek.Protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, böylesine önemli bir protokole imza atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Enerji alanında pilot üniversite payesine sahip olan Batman Üniversitesinin, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında öğrenci ve akademisyenlere yönelik olarak imzalanan bu projenin paydaşı olmaktan ve kardeş ülke Azerbaycan ile böylesine önemli bir iş birliği gerçekleştirmekten memnun olduklarını kaydetti. Projeye dair detayları açıklayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ortak programın ilk 4 yarıyılının Batman Üniversitesinde, son 4 yarıyılının ise Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesinde yürütüleceğini belirtti. Ortak programın eğitim dilinin İngilizce olarak belirlendiğini kaydeden Rektör Demir, derslerin ve sınavların her iki üniversite tarafından İngilizce yürütüleceğini ifade etti. Rektör Demir sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İngilizce şartını sağlayamayan öğrenciler, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda azami olarak iki yıl boyunca yoğun dil eğitimi alacaklar. Öğrencilerimize yabancı dille eğitim imkânı da sunan bu protokolle birlikte onlara yeni kapılar aralanacak ve alanında uzman bireyler olarak yetişeceklerdir. Yükseköğrenimin ön saflarında yer alan Azerbaycan ile enerjinin pilot üniversitesi olan Batman Üniversitesinin bu iş birliği ile öğrencilere yeni ufuklar açacağına inanıyorum.”Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanli, UFAZ'ın tecrübelerini anlatarak çift diploma ile bağlantılı olarak öğretilen konuların uygunluğundan bahsetti.

Büyükelçi Cahit Bağcı ise konuşmasında, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini anlattı. Son yıllarda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da genişletilmesinden bahseden Bağcı, iki kardeş ülkenin yükseköğretim kurumları arasında bu tür bir iş birliğinin kurulmasının yüksek umutlar sağlayacağına duyduğu güveni dile getirdi.