27
Şubat
2023
Üniversitemiz Erasmus+ Başvuruları İçin İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Üniversitemiz akademisyenleri öncülüğünde kurulan Batman Akademik ve Sosyal Aktiviteler Derneği (BASAD) ve Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile AB Erasmus+ Projeleri için iş birliği protokolleri imzalandı. 22 Şubat 2023 tarihinde imzalanan protokollerin ardından Mülteciler, Dijital İletişim ve Engelli İstihdamı ile ilgili alanlarda Erasmus+ K154-YOU başvuruları yapıldı.Proje Fikri Üniversitemizden
“Engelli İstihdamı Engel Değildir” isimli proje fikrinin, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in öncülüğünde üniversitemiz akademisyenleri tarafından 19 farklı sektörün alanlarına göre hazırlanan istihdam raporlarından biri olan ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Manap tarafından moderatörlüğü gerçekleştirilen “Engelli İstihdamı Toplantısı” sonucunda şekillenen fizibilite raporundaki öneriler doğrultusunda ortaya çıktığı belirtildi. “Mültecilere Karşı Toleransın Geliştirilmesi” isimli proje BASAD adına Öğr. Gör. Dr. Veysel Karataş, “Dijital İletişimde Empati” isimli proje de yine BASAD adına Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yıldırmaz tarafından yazıldı. Projelerin kabul edilmeleri durumunda ilgili projelerin çalıştayları, Batman Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliklerinde gerçekleştirilecek.Rektör Demir: “Üniversite Olarak Toplumdaki Dezavantajlı Bireylere Yönelik Çalışmalarda Önemli Aşamalar Kat Ettik”
Konuyla ilgili açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinin ulusal ve uluslararası iş birliklerini önemsediğini, bunları hayata geçirmek için de nitelikli bilimsel çalışmalar ürettiğini dile getirdi. Üniversite olarak toplumdaki dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalarda önemli aşamalar kat ettiklerinin altını çizen Rektör Demir, Siirt ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak iş birliklerinin bilgi paylaşımını artırarak dezavantajlı bireylerin faydasına olacağını söyledi. İmzalanan protokolün ardından dezavantajlı bireylerin Erasmus+ başvuru sayılarında artış sağlamasını beklediklerini ifade eden Rektör Demir, çalışmada emeği olan üniversitemiz akademisyenlerinin yanı sıra Siirt Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.