03
Mart
2022
Üniversitemiz Dicle Kalkınma Ajansı İle Yeni Bir Proje İmzaladı

Bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarını hızla sürdüren üniversitemiz, paydaşları ile iş birliklerine devam ediyor. Kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalayan üniversitemiz, 2 Mart 2022 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi kapsamında Teknik Destek Projesine imza attı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı tarafından imzalanan proje kapsamında 2 gün sürecek olan eğitimlerin teknik desteği DİKA tarafından verilecek. 
 


Proje ile TRC3 Bölgesinde yer alan kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalarına destek sağlanması amaçlanıyor. Üniversitemizin hedeflerini gerçekleştirmek ve kurumun performansını maksimum seviyeye çıkarmak adına kalite yönetim sistemine yönelik eğitimlerin verilmesi sırasında teknik destekler DİKA tarafından sağlanacak.
 


Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Nasıroğlu Aydın tarafından hazırlanan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitemiz bünyesinde eğitimleri devam eden ve kurum kültürü haline getirmeyi hedefledikleri Kalite Yönetim Sistemini çok önemsediklerini kaydetti. Gelişen ve değişen dünyada bilgi ve teknolojik üretim için kritik rol üstlenen üniversitelerin her geçen gün öneminin arttığını, toplumsal talep ve beklentilerin de bu yönde değişimler gösterdiğini anlatan Prof. Dr. İdris Demir sözlerine şu şekilde devam etti: “Kurumsal kaynak ve kapasitelerimizi en etkin şekilde kullanabilmek için paydaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Hedeflerimize ulaşabilmek için kalite yönetiminin bir zorunluluk olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle kaliteyi tüm birimlerimizle ve personelimizle özümseyerek çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Üniversitemizin hem stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda hem de Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışan Kalite Komisyonumuz, üniversitemizde kalitenin gelişmesi amacıyla iç ve dış kalite güvence sistemini işleten dahası kalite geliştirme sürecinin önemli aktörleridir. Kalite güvence sistemi çalışmalarında tüm birimlerimiz sürecin içine dâhil edilerek kurumumuzda kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Kalite çalışmalarının yürütülmesinde kalite komisyonu, kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemleri ve birim kalite komisyonları önemli işlevler görmektedir. Tüm bu kalite süreçleri üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak benzer şekilde üniversite-sanayi iş birliğine, üniversite-kent bütünleşmesine ve doğal olarak bölgesel kalkınmaya katkı sunacaktır.”