26
Ocak
2022
Üniversitemiz Bölgesel Kalkınmaya ve İstihdama Destek Veriyor

Öğrencilerine kaliteli eğitim imkânı sunarak alanında donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemiz, bölgesel kalkınmaya ve istihdama destek vermeye devam ediyor.  Şehrimizdeki işsizlik sorununa çözüm arayışları geliştiren üniversitemiz öncülüğünde 26 Ocak 2022 tarihinde “Nitelikli Eğitimle Nitelikli İstihdam” projesi hayata geçirildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz ve Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (TEKSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Aslan ve Cevat Ekinci’nin katılımında yapılan toplantı ile proje başlatıldı.
Proje kapsamında katılımcılara eğitimler üniversitemiz tarafından verilecek. TEKSİAD katılımcıların işe alınmasını sağlayacaklarını, İŞKUR ise proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan katılımcılara iş başı eğitimlerinde öncelik verileceğini belirtti.
Proje İle 960 Kişi İçin İş İmkânı Doğacak
Projenin uygulamaya konulması ile sanayi sektörünün teknoloji yoğunluklu bir sektöre dönüştürülmesi noktasında tekstil-konfeksiyon, elektrik-elektronik, makine-metal ve mobilya-dekorasyon alanlarında istihdam garantili kurslar açılarak Batman ilinde bulunan 960 genç, kadın ve engelli bireyin sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü olarak yetiştirilip istihdam edilmesi öngörülüyor. Öte yandan örgün eğitimde öğrenim gören öğrenciler, İŞKUR işbaşı veya mesleki kurslarından faydalanamıyorken bu projede yer alan kurslardan faydalanabilecek ve öğrencilerin istihdama katılma yolları açılacak.Eğitimlerle Hayat Boyu Öğrenme ve İş Bulma İmkânı Sağlanacak
Proje ile mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak, genç işsizlik oranını azaltmak, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını kolaylaştırmak, sosyal girişimciliği destekleyerek bölgedeki istihdam oranını arttırmak, eğitim hizmetlerini iyileştirmek, bölgenin üretim ve hizmet ihtiyacını gidermeye yönelik mesleki ve teknik eğitimleri yapılandırmak ve hayat boyu öğrenme ortamını oluşturmak hedefleniyor. TRC3 Bölgesinde bulunan Batman ilinin istihdam oranının düşük olması ve bölgede nitelikli iş gücü oranının yetersiz olması bölgesel gelişimi olumsuz etkilerken proje ile verilecek eğitimler ve iş imkânı sağlanması sonucunda bölgenin ihtiyaç duyduğu iş gücü yetiştirilerek bölgesel kalkınma desteklenecek.
Rektör Demir: “Proje ile İstihdama Destek Olmayı Hedefliyoruz”
Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir,  üniversitemizin ve Batman ilinin her alanda gelişim göstermesini çok önemsediklerini, bu nedenle projeye öncülük etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Batman ilinde işsizlik oranının yüzde 40’ın üzerinde bulunduğunu kaydeden Rektör Demir, proje sayesinde istihdamın arttırılacağını ve bölge dışına göçlerin azalacağını dile getirdi.
Üniversitemiz bünyesinde hayat boyu öğrenme ilkesi ile hareket edildiğinin aynı zamanda ilimizin işsizlik sorununa da çözüm üretilmeye çalışıldığının altını çizen Rektör Demir, Batman ilinde nitelikli iş gücü yetiştirilmesinin sanayicileri de bölgeye yatırım konusunda teşvik edeceğini vurguladı. Rektör Demir, öğrencilerin ve bölge halkının istihdam edilmesi ile bireylerin daha refah bir yaşam seviyesine yükselmesini ve bu sayede bölge gelişiminin hızının artmasını beklediklerini kaydetti. Enerji alanında ihtisaslaşan üniversitemizin istihdam projeleri ile de bölgesel kalkınmaya destek sunmaya çalıştığını belirten Prof. Dr. İdris Demir, projeye katkılarından dolayı Batman İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz ve Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (TEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.
Projede yer almak isteyen katılımcılar, Üniversitemiz Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.