30
Eylül
2022
Üniversitemiz Batman’ın Geleceği İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Şehirle bütünleşme ve şehrin temel sorunlarının çözümüne katkı sunma yönündeki akademik çalışmaların artırılması için her hafta farklı kurum ve sektör temsilcileriyle farklı konularda yapılması planlanan buluşma toplantılarına devam ediliyor. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in katılımıyla 30 Eylül 2022 tarihinde Batı Raman Kampüsü Senato Toplantı Salonunda “Kadın istihdamında İlimizin Mevcut Durumu ve Yapılması Gereken Faaliyetler” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya, Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, Dr. Öğr. Üyesi Şahide Akbulut, DİKA Batman Koordinatörlüğü, Halk Eğitim, İŞKUR, BATSO ve KADEM temsilcileri katıldı.Rektör Demir: “Bu Toplantıları Her Hafta Gerçekleştirmeyi Planlıyoruz”
Her hafta gerçekleştirilmesi planlanan toplantıların amacı ve kapsamı ilgili açıklamada bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. İdris Demir,  bu toplantılardaki amaçlarının Uluslararası Batman Sempozyumu kapsamında ilimizin kalkınmasına destek verilmesi için gereken konulara ilişkin akademik bir bakış açısıyla fizibilite raporu hazırlamak ve bu rapor doğrultusunda neler yapılabileceğine ilişkin bir değerlendirmede bulunabilmek olduğunu kaydetti. Toplantılardan önce birçok başlık ve alanda istişare yapılabilecek kurum ve sektörlerin temsilcilerinin belirlendiğini ifade eden Rektör Demir, hazırlanan takvim doğrultusunda temsilcilerle buluşarak belirlenen başlıklar üzerinde değerlendirmeler yapılacağının altını çizdi.Rektör Demir: “Kadın İstihdamının Artırmak İstiyoruz”
Rektör Demir, bu haftaki toplantıda dezavantajlı bireyler için akademik çalışmalar, projeler yürüten ve iş birliklerini önemseyen bir üniversite olarak kadın istihdamının arttırılması, kadınlara mesleki becerilerin kazandırılması, işe yönlendirilmeleri ve kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının arttırılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Temsilcilerle bir araya gelerek kadın istihdamında ilimizin mevcut durumunu değerlendirerek çözüme yönelik faaliyetler hakkında fikir alışverişi yapacaklarının altını çizen Rektör Demir,  temsilcilerin de bu alana ilişkin görüşlerini alıp üniversite olarak bu konuda bir farkındalık yaratmak ve çözüm önerileri geliştirmek istediklerini belirtti.
Rektör Demir: “Kadınların Hem Sosyal Hayatın İçinde Var Olması Hem de Aktif Bir Şekilde İş Hayatının İçerisinde Bulunmasını Amaçlıyoruz”
Kadınların hem sosyal hayatın içinde var olması hem de aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde bulunmasını amaçladıklarını vurgulayan Rektör Demir, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Bu toplantılar sonucunda kadınların eşit bir cinsiyet dağılımına sahip olarak toplumsal cinsiyet sorunlarına maruz kalmadan iş bulabilmeleri, iş hayatında liderler olarak yükselmelerini destekliyoruz. Kadının iş gücü piyasasında görünürlüğünü artırmak ve kadın istihdamında sosyal adaleti sağlamak için tüm kurumların kendi bünyelerinde ve sektörel iş birlikleri ile kadın istihdamının artırılması gerekiyor. İlimizde farklı sektörlerde kadının çalışma hayatına katılımının desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması siz değerli kurumların mevcut politikalarını belki de yeniden gözden geçirmesi ve güncellemesi ile daha üst bir seviyeye çıkacaktır. Kadın istihdamının sektörel dağılımlarını inceleyerek hangi alanlarda kadın istihdamını artırabileceğimize dair fikir alışverişi yapmalı, hangi yaş grubundaki kadınların işgücüne katılımlarının olduğunu tespit etmeli ve kırılgan gruplar üzerinde değerlendirmeler yapmalıyız. Bu bilgiler bize sektör ve yaş dağılımı arasında istatiski bir veri oluşturacaktır. Bu veriler de şehrimizin sunduğu fırsatları kadınlara yönelik bir avantaja dönüştürmemize olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum.”
Rektör Demir’in açıklamalarının ardından “Kadın istihdamında İlimizin Mevcut Durumu ve Yapılması Gereken Faaliyetler” hakkında mevcut durum ve yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantı, yapılacak çalışmaların bir rapor haline getirilerek çıktılarının alınması kararıyla sona erdi.