04
Ocak
2022
Üniversitemiz Batman Cumhuriyet Başsavcılığı İle Bir İş Birliği Protokolüne İmza Attı

Üniversite-şehir bütünleşmesi kapsamında Üniversitemiz ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Batman ilinde bulunan hükümlülerin kamu yararına hizmette yer alabilmesi için 3 Ocak 2022 tarihinde bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokolü Batman Üniversitesi adına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir imzalarken Batman Cumhuriyet Başsavcılığı adına Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete imzaladı. Türk Ceza Kanunu maddeleri çerçevesinde düzenlenen protokol ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yönlendirilen hükümlüler, Batman Üniversitesi ve bağlı kurum ve kuruluşlarında kamu yararı adına çalıştırılacak.Batman ilinde haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve yeniden suç işlemelerini engelleyecek etmenlerin güçlendirilmesi konusunda destek vereceklerini belirten Rektör Demir, protokol ile ayrıca hükümlülerin sosyalleşmeye teşvik edileceğini de ifade etti. Hükümlülerin çalışacakları birimdeki işleyişi etkilememek kaydıyla her birimde çalıştırılabileceklerini anlatan Rektör Demir, bu sayede suç işlemiş ve işleme potansiyeli bulunan kişilerin topluma yararlı işlerde yer alarak toplumun bir parçası olmalarını ve suç içeren eylemleri gerçekleştirmekten uzak durmalarını beklediklerini dile getirdi.Üniversite olarak sadece öğrencilerin gelişimi için değil toplumdaki dezavantajlı grupların gelişimi ve değişimi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Rektör Demir, Batman ilinin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu protokolün toplumun güvenlik ve huzurunu artırmaya yönelik olduğunun altını çizen Rektör Demir, kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.