24
Mayıs
2023
Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesi Yürürlüğe Girdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri yönergesinde yer alan revizeler onaylandı. Üniversitemizi daha ileriye taşıyacak olan bu güncelleme ile öğretim üyelerimizin atama ve yükseltmelerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerde istenen değişiklikler YÖK tarafından uygun görüldü. Yayımlanan yönergede Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuru dosyalarında yer alan atama kriterleri, ön değerlendirme ve puanlamalarda değişikliklere yer verilirken, yabancı dil baraj puanlarında güncel düzenlemeler gerçekleştirildi.Rektör Demir: “Üniversitemizde Her Atama ve Yükselme Kanunlar, Yönetmelikler ve Yönergeler Çerçevesinde Belirlenmektedir”
Akademik kadromuzun günden güne güçlendiği üniversitemizde bilimsel çalışmaların nitelik ve niceliğinin arttığını belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Yönerge kapsamında belirlenen kriterler, bilimsel niteliğimize uygun bir şekilde şeffaflığı öncelemektedir. Bilimsel kaliteyi arttırmak için liyakati ve objektif uygulama esaslarını ele almaktayız” ifadelerini kullandı.