21
Şubat
2023
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi yayımlandı. Yayımlanan yönerge, Batman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına atanma ve yükseltilmelerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerde istenen şartların yanı sıra bilim disiplinleri arasındaki farkları göz önünde bulundurarak bilimsel kaliteyi arttırmak üzere objektif ve denetlenebilir ek şartlar ile puanlama, değerlendirme ve uygulama esaslarını kapsıyor.Rektör Demir: “Yönerge Liyakati, Bilimsel Niteliği ve Şeffaflığı Önceliyor”
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yayımlanan yönerge hakkında açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesindeki her atamanın ve yükselmenin kanunlar, yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Üniversitemiz akademik kadrosunun hem nicelik hem de nitelik olarak her geçen gün arttığının altını çizen Rektör Demir, bu durumun öğrencilerin başarı oranlarında da önemli yükselmeler sağladığına dikkat çekti. Yayımlanan yönergenin üniversitemize alınacak veya akademik yükselmesi yapılacak öğretim elemanlarının hangi kriterlere göre belirleneceğine dair kapsamlı bir yönerge olduğunu kaydeden Rektör Demir, yönergenin liyakati, bilimsel niteliği ve şeffaflığı öncelediğini ifade etti.
Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.