17
Aralık
2021
Rektör Demir Başkan Özvar’a İlimizde Neden Tıp Fakültesi Kurulması Gerektiğini Anlattı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitemizde yapılan çalışmaları, üniversitemizin fiziki imkânlarını, öğrencilerin çeşitli fikir, öneri ve şikâyetlerini öğrenmek amacıyla 16 Aralık 2021 tarihinde Batı Raman Yerleşkesini ziyaret etti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın Güzel Sanatlar Fakültesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Dersliğinde ilk ders sunumunu yapması, kampüs alanını gezmesi ve senato toplantısına katılmasının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Başkan Özvar’a ilimize neden tıp fakültesi kurulması gerektiğini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.Rektör Demir: “Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin Tıp Fakültesi Şart”
Tıp Fakültesi kurulması için başvuru dosyasını titizlikle hazırladıklarını anlatan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ilimize tıp fakültesinin kazandırılmasının daha sağlıklı bir toplum oluşturabilmek açısından son derece önemli olduğunu söyledi. İlimizde bir eğitim ve araştırma hastanesi bulunduğunu ancak Batman halkının üçüncü derece sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için şehir dışına çıkmak zorunda kaldığını belirten Rektör Demir, Tıp Fakültesinin kurulmasıyla hem Batman halkının hem de çevre illerdeki halkın kaliteli sağlık hizmetlerinden daha kolay faydalanabileceğini dile getirdi.
Nüfusu ve sağlık hizmeti talebinin Batman ilinden düşük olan birçok ilde Tıp Fakültesi bulunduğunu ifade eden Rektör Demir, sağlık hizmeti talebinin karşılanmasının Tıp Fakültesinin kurulmasıyla giderilebileceğini kaydetti. İlimizin 810 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesine sahip olduğunu vurgulayan Rektör Demir, Tıp Fakültesi için gerekli imkânların üniversitemizde ve bölgemizde mevcut olduğunun altını çizdi.Rektör Demir: “Tıp Fakültesi Hem Eğitim Hem Sağlık İçin Son Derece Önemli”
Resmi sevk sistemine göre Batman ilinden günde yaklaşık olarak 100 hastanın sağlık hizmeti almak için çevre illere sevk edildiğinden söz eden Rektör Demir, hastaların ihtiyaç duyduğu ileri özelleşmiş hekim ve ekipman ihtiyacının Tıp Fakültesinin kurulması ile giderilebileceğini ve sevk nedenlerinin ortadan kalkabileceğini söyledi. Bir ile Tıp Fakültesi kurulması için gerekli nüfus sayısı 500 bin iken batman nüfusunun 620 bin olduğuna dikkat çeken Rektör Demir, Tıp Fakültesi kurulmasının halkın hem eğitim hem sağlık ihtiyacını gidermesi bakımından büyük öneme sahip olduğunu anlattı.
Rektör Demir: “Üniversitemiz Tıp Fakültesi İçin Gereken Donanıma Sahip”
Tıp Fakültesine bağlı programlarda eğitime başlanması ve sürdürülmesi için gerekli asgari koşulların üniversitemizin her alanında sağlanabileceğinden söz eden Rektör Demir, kampüs alanı içerisinde bulunan kütüphanenin Tıp Fakültesi öğrenci ve akademisyenlerinin ihtiyaç duyduğu basılı ve elektronik kaynaklara sahip olduğunu ifade etti. Kampüs alanında bulunan spor tesisleri, sosyal imkânlar ve konferans salonunu Tıp Fakültesinin de ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirten Rektör Demir, Tıp Fakültesinde eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için gerekli araç ve gereçlerin, fiziki alt yapının ve tam donanımlı laboratuvarların oluşturulacağını da dile getirdi.Rektör Demir: “Batman İlini Sağlık Turizmi İle Ön Plana Çıkarmayı Hedefliyoruz”
Son 10 yılda Batman ilinden diğer illere Tıp Fakültesi eğitimi görmek için yaklaşık olarak 2 bin öğrencinin gittiğini anlatan Rektör Demir, ilimizde Tıp Fakültesinin kurulmasıyla öğrencilerin bulundukları yerden ayrılmasına gerek kalmadan tıp eğitimi alma imkânına kavuşabileceklerini söyledi. Üniversitemizde Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasını ve Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesini sağlıkla ilgili önemli adımlar olarak tanımlayan Rektör Demir, Tıp Fakültesinin de kurulmasıyla komşu ülkelere coğrafi olarak yakın olan Batman iline ülke dışından hastaların gelmesi sonucunda ülkemizde sağlık turizminin daha da gelişebileceğini sözlerine ekledi.