12
Ekim
2023
Rektör Demir Akademik ve İdari Personel İle Bir Araya Geldi

Kurumsal kaliteyi önemseyen ve kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerine önem veren ve bu doğrultuda personelinin de ihtiyaçlarını hep göz önünde tutan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitemizin fiziki altyapısındaki iyileşmesinde, öğrenciye yönelik yapılan faaliyetlerde ve bu çalışmaların sistematik bir kapsama bürünmesinde katkı sunan akademik ve idari personel ile bir araya geldi. 11 Ekim 2023 tarihinde Merkez Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya tüm birimlerin akademik ve idari personeli katıldı. Açılış konuşmasını Üniversitemiz Genel Sekreteri Ali Yılmazın yaptığı programda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir akademik ve idari personelle göreve geldiği tarihten itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumunda bulundu.Açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Genel Sekreteri Ali Yılmaz “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Görev Ve Sorumluluklar” konulu sunuda bulundu. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin kamu memuru olarak ifade edildiğini belirten Sekreter Yılmaz,  bütçe planlaması ve uygulamalarının mali yılla sınırlı olması, bütçe uygulamalarında kamu idarelerine yeterli inisiyatif tanınmaması, kamu harcamalarında etkin bir denetimin gerçekleştirilememesi, Sayıştay denetiminin sınırlı olması, Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun olmaması gibi önceki kanundaki eksikliklerden dolayı 5018 sayılı kanunun çıktığına dikkat çekti. 1050 ve 5018’ sayılı kanunlardaki  yetkililer ve yetkilerinden bahseden Sekreter Yılmaz, “Etkin çalışan bir devletin, kaynak kısıtını da dikkate alarak stratejik kararlar alması, bu kararları uygulamak için orta vadeli planlar yapması ve bu politikaları destekleyecek şekilde bütçe yapması gerekir” dedi.Rektör Demir: “Doğru Yatırımlar ve Özverili Çabalar Sayesinde Üniversitemizin Hem Fiziki Şartlarının Hem de Bilimsel Altyapısının Hızla Gelişimini Sağladık
Öğrenci kontenjanlarının doluluk oranına dikkat çeken Rektör Demir, “Doğru yatırımlar ve özverili çabalar sayesinde üniversitemizin hem fiziki şartlarının hem de bilimsel altyapısının hızla gelişimini sağladık” dedi. Öğrenci kontenjanlarının doluluk oranının 100’de 100’e yakın olmasının üniversitemizin cazibesinin ve tanınırlığının arttığının kanıtı olduğunu dile getiren Rektör Demir, Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve Batman İlimizin alt yapısına katkı sunacak tamamen İngilizce eğitim verecek olan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ve diğer yeni bölümlerle daha nitelikli ve güçlü olacağını ifade etti.Rektör Demir: “Öğrencilerimizin, Ciğerparelerimizin Memnuniyeti Akademik Ve İdari Kadromuzun Özverili Gayretleriyle Gerçekleşti
Ücretsiz yemek imkanı, otobüs sefer sayılarının artırılması, yerleşke içerisinde zincir market açılışı, kütüphane kullanım saatlerinin uzatılması, yabancıların yerleşke alanına girişleri ile ilgili düzenlemeler, yerleşke içerisinde rekreasyon alanı oluşturulması, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin artırılması, sosyal imkanların iyileştirilmesi ve daha birçok alanda devam eden çalışmalarla öğrencilerin taleplerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Rektör Demir, “Merkezinde öğrenci olan bir eğitim anlayışına sahibiz” dedi. Yapılan anketler sonucunda memnuniyet oranlarının hızla yükselmeye başladığını memnuniyet odaklı bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizden, ciğerparelerimizden gelen talepleri hızla yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Rektör Demir, “Öğrencilerimizin, ciğerparelerimizin bu memnuniyeti akademik ve idari kadromuzun özverili gayretleriyle gerçekleşti” dedi.
 
Program sonunda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, teşekkür belgesi almaya hak kazanan akademik ve idari personele belgelerini takdim etti.