02
Temmuz
2022
Prof. Dr. Ayfer Gedikli Üniversitemizde İslam Ekonomisini Anlattı

Öğrencilerinin daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğretim elemanlarının akademik perspektiflerine farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla birçok etkinliğin düzenlendiği üniversitemizde İslam Ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli bir konferans verdi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen programa, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından sunulan ilahi dinletisiyle başlayan programın açış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İslam din ve gelenekleriyle uyumlu bir ekonomik düzeni teşvik eden İslam Ekonomisinin günümüzde daha fazla dikkat çektiğini kaydetti.



Büyük devletlerin, ellerinde bulundurdukları ekonomik güce bağlı olarak dünyadaki sistemleri, dengeleri ve kurumları kendilerine fayda sağlayabilecek şekilde yönlendirmeye çalıştıklarını belirten Rektör Demir, ekonomik yönden güçlü olan devletlerin dünyadaki gelişmelere direkt etkide bulunmalarının da kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Günümüz dünyasında farklı ekonomik modellerle yönetilen toplumlar olmasına rağmen yoğun olarak kapitalist ekonomi modelinin rağbet gördüğünü söyleyen Rektör Demir, toplumun maddi ve manevi yaşam alanlarının tümü hakkında ilkelerin belirlendiği İslam dininde, ekonomi, ticaret ve alışveriş gibi birçok konuda da ayrıntılı hükümlerin belirlendiğini anlattı.
Rektör Demir’in açış konuşmasının ardından “Türkiye’de ve Dünya’da İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığında Güncel Gelişmeler” başlıklı sunumunu yapan Prof. Dr. Ayfer Gedikli, Batman Üniversitesinde olmaktan ve kendisine gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.



İslam Ekonomisinin kavramsal çerçevesi ve tanımı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gedikli, İslam Ekonomisinin İslam dininde belirlenen hükümler ve temel ilkeler çerçevesinde uygulandığını, bu bağlamda dinen yasak ve haram kılınan şeylerin bu çerçeve içinde yer bulmasının mümkün olmadığını vurguladı. İslam Ekonomisinin dünyadaki ve Türkiye’deki uygulama alanlarıyla ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Gedikli, Türkiye’deki İslami finansın 1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye başladığını ifade etti.



İslam Ekonomisi ile diğer ekonomi modellerini de karşılaştıran Gedikli, faiz sistemiyle çalışmayan İslami bankaların, faiz sistemini baz alan diğer bankalarla rekabete girmesinin zor olduğunu ancak yayılma alanı buldukça ve daha fazla kişiye ulaştıkça uygulama alanlarının artacağının altını çizdi. İslam Ekonomisi ilkeleriyle çalışan bankalar ile müşteriler arasında kabul edilebilir düzeyde bir risk paylaşımının olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gedikli, İslami katılım bankalarındaki faizsiz yatırım olanaklarının da bu bankaların teveccüh görmelerini sağladığını kaydetti. Prof. Dr. Ayfer Gedikli, dinleyicilerin İslam Ekonomisi hakkında merak ettikleri soruları yanıtlamasının ardından sunumunu tamamladı.



Sunumun ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir tarafından Prof. Dr. Gedikli’ye plaket takdimiyle devam eden program; Gedikli’nin, çeviri editörlüğünü yaptığı ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in girişimleriyle temin edilerek katılımcılara ücretsiz verilen İslami Sermaye Piyasaları adlı kitabı imzalamasıyla sona erdi.