26
Eylül
2022
Geleceğin Üniversitelilerine İlk Ders Rektör Demir’den

Üniversitemiz ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 20 Eylül 2022 tarihinde imzalanan ve üniversitemiz akademisyenleri tarafından ortaokul-lise öğrencilerine gönüllü ders verilmesi amaçlanan Akademisyen - Öğrenci Buluşmaları İş Birliği Protokolü çerçevesinde ilk ders, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir tarafından verildi. 26 Eylül 2022 tarihinde İluh Anadolu Lisesinde Rektör Demir’in, ‘Günümüzde Gençlerin Sahip Olması Gereken Beceriler’ başlıklı sunumuyla başlayan ilk derse öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Rektör Demir: “Başarıya Ulaşmak, Çözüm Odaklı Fikirler Üretmekle Mümkündür”
Sunuma öğrencilerle sohbet ederek başlayan ve onlarla buluşma amacını anlatan Rektör Demir, öğrencilere kendi hayat hikâyesinden ve tecrübelerinden de bahsetti. Herkesin söyleyecek bir sözünün olduğunu ve bunu iletmek için de çok çalışmak gerektiğini ifade eden Rektör Demir, başarıya ulaşmanın çözüm odaklı fikirler üretmekle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Rektör Demir: “İçerisinde Bulunduğumuz Yüzyılda Tüm Dünyada Küresel Ölçekte Birtakım Değişimler Meydana Geldi”
İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda tüm dünyada küresel ölçekte birtakım değişimlerin meydana geldiğini belirten Rektör Demir, eğitim sistemimizin ana unsuru olan okulların da diğer tüm alanlar gibi değişen ve dönüşen dünyada ortaya çıkan yeni koşullardan doğrudan ve derinden etkilendiklerini ve bu etkinin günümüzde öğrencilerimizin beceri ve yeterliklerinde bazı değişimlere neden olduğunu söyledi. Günümüz becerilerinin geride bıraktığımız yüzyılların becerilerine göre çok daha karmaşık bir yapıda olduğunun altını çizen Rektör Demir, becerilerdeki bu karmaşıklığa ise yaşamın tüm noktalarında görülen hızlı değişimlerin ve akışkanlıkların neden olduğunu kaydetti.

Rektör Demir: “Sadece Beceri Kazanmak Hayatı Göğüslemeye Yetmez”
Günümüzde sahip olunması gereken becerilerin öğrenme ve yenilik becerileri, yaşam ve kariyer becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ana başlıkları altında toplandığı bilgisini aktaran Rektör Demir, bu başlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Sadece beceri kazanmanın hayatı göğüslemeye yetmeyeceğini belirten Rektör Demir, becerilerle birlikte insanın evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki, milli tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme ve değişimle de donanması gerektiğini vurguladı.
Akademisyen - Öğrenci Buluşmaları İş Birliği Protokolü çerçevesinde düzenlenen ilk ders sunumu, Rektör Demir’in öğrencilerden gelen soruları cevaplaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.