04
Temmuz
2022
Batman’ın Geleceğine Katkı Sunacak Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı Kitabı Çıktı

Batman şehrinin geleceğine yön vermek ve gelişmesine katkı sunmak amacıyla üniversitemiz ev sahipliğinde ve “Batman Geleceğini Arıyor” mottosuyla 28 Haziran-5 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Batman Vizyon 2030 Arama Konferansı"nın tam metin basılı kitabı çıktı.Batman'ın gelişiminde rol alan tüm paydaşların üniversitemizin ev sahipliğinde bir araya geldiği "Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı”nda, Batman’ın mevcut durumunun analizi yapılarak kentin geleceğine ve gelişmesine ilişkin sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile gelişime açık yönlerin tespiti için çözüm yolları üretildi. Konferans kapsamında Batman'da enerji, petrol, sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, kentleşme, kalkınma, istihdam, işsizlik, eğitim, sağlık, kültür, turizm, kadın, aile, çocuk, sanat, sosyal yaşam, gençlik ve spor gibi pek çok konu başlığı derinlemesine ele alınarak değerlendirildi.
Kitabın Sunuş Yazısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Tarafından Kaleme Alındı
Kitaba sunuş yazısı yazan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batman Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen “Batman-2030 Vizyon Konferansı”nda Batman’da yer alan tüm kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin şehrin gelecek projeksiyonunu ortaya koymasının, sorunlara akılcı ve kapsayıcı çözümler üretmesinin son derece değerli ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Bakan Kurum yazısında, çalışmaların bir esere dönüştürülmesini temin eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'e ve konferansa katkı sunan herkese teşekkür etti.
Rektör Demir: “Konferanstaki Konu Başlıkları Batman’ın Mikro Alanlarına Nüfuz Edebilecek Kadar Kapsayıcı Düzeydedir”
Kitapla ilgili açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinin yapılan bilimsel faaliyetler sayesinde ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin gelişimine katkı sunma arayışı içinde olmaya devam edeceğini belirtti. Konferansta yer alan konu başlıklarının Batman’ın mikro alanlarına kadar nüfuz edebilecek kabiliyette kapsayıcı olmasına özen gösterdiklerini kaydeden Rektör Demir, Batman’ın gelişimindeki hedef ve stratejileri ortak akılla tasarlamaya ve kent vizyonu oluşturmaya çalışarak gerekli eylem planlarını belirlediklerini ifade etti.
En üst seviyede araştırma yapılan ve bilgi üretilen kurumlar olan üniversitelerin, kentlere sosyo-ekonomik açıdan canlılık kazandırmaları ve kentlerin gelişmelerine katkı sunmaları gerektiğini anlatan Rektör Demir, üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen "Batman Vizyon 2030 Arama Konferansı"nın kent paydaşlarının katkılarının eş güdümlü olarak ortaya çıkmasını sağlamaya yönelik yapıldığını söyledi. Paydaş ve katılımcılarla birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda ilimizin güçlü ve zayıf yönlerinin ve sahip olduğu fırsatların titizlikle ele alındığını vurgulayan Rektör Demir, konferans sonunda yapılan analizler neticesinde fırsatların daha etkin kullanılarak zayıf yönlerin de geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.
"Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı” kapsamında hazırlanan kitabın, birçok araştırmacının emeğiyle hazırlandığını belirten Rektör Demir,  kitabın hazırlanmasına destek veren kurumlara, yazarlara, akademik ve idari personele teşekkür etti.