Prosedürler
Meslek Yüksekokulumuzda hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili prosedürlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 
KYS-PR-002 Doküman Yönetim Prosedürü  Görüntüle İndir
KYS-PR-003 Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü Görüntüle İndir
KYS-PR-004 Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü Görüntüle İndir
KYS-PR-005 Risk ve Fırsat Analiz Prosedürü Görüntüle İndir
KYS-PR-006 Öğrenci Memnuniyet Anketi Prosedürü Görüntüle İndir
ÖİB-PR-007 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü Görüntüle İndir
ÖİB-PR-008 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü Görüntüle İndir
ÖİB-PR-009 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü Görüntüle İndir
PDB-PR-010 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü Görüntüle İndir
PDB-PR-011 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü Görüntüle İndir
PDB-PR-012 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü Görüntüle İndir
GNS-PR-013 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürü Görüntüle İndir
İMD-PR-014 Satın Alma Prosedürü Görüntüle İndir
İMD-PR-015 Afet ve Acil Durum Prosedürü Görüntüle İndir
BİM-PR-016 Bilgi İşlem Sistemleri Prosedürü Görüntüle İndir