İdari Kadro

İsmail Işık

Yüksek Okul Sekreteri

Selahattin Can

Şef

Zeynep Budak

Bilgisayar İşletmeni

Burhan Arıcı

Hizmetli

Veysi Arıcı

Hizmetli