Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
MİSYON VE VİZYON:
Misyon
 • Farklılıkları ve katılımcılığı destekleyerek Meslek Yüksekokulunu geliştirmek;
 • Meslek Yüksekokulu liderlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kalite, öğrenci merkezli ve mesleki hazırlık programları sunmak; 
 • İleri düzeyde araştırmalar yürüterek Meslek Yüksekokulu, eğitim düzeyini geliştirmek;
 • Batman Üniversitesi topluluğu başta olmak üzere, Batman üniversitesi hizmet birimlerine, Batman ve Bölge halkına farkındalık ve duyarlılık eğitimleri vermek; genel ve ihtiyaca yönelik Eğitim-Öğretim programları açarak bölgeye katkı sağlamak, geliştirmektir.
 • Üniversitenin diğer akademik birimleriyle disiplinler arası araştırma ve projeler yürütmektir.
Vizyon
Vizyonumuz, Eğitim-Öğretim alanlarında kariyer hedefi olan akademik yönden yetenekli ve farklılıkları olan bireylerin tercihi olan saygın ve itibarlı bir Meslek Yüksekokulu olmak; önde gelen yenilikçi eğitim ve araştırma merkezi olmak ve motivasyonu yüksek, sorumluluk bilincine sahip, rol-model olabilecek öğrenci yetiştiren bir kurum olmaktır.
 
GELENEKLER VE TEMEL DEĞERLERİMİZ
Gelenekler ve değerler çerçevesinde aşağıdakilere önem verilmektedir.
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 • Meslek Yüksekokulumuz da her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 • Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 • Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 • Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 • Meslek Yüksekokulumuz da bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 • Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 • Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,
 • Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
 • Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 • Açıklık                                                                      
 • Adil olmak
 • Akademik özgürlük
 • Çevre bilinci taşımak
 • Etik değerlere bağlılık
 • Hesap verebilirlik
 • Hoşgörülü olmak
 • İdealizm
 • İşbirliğine açık olmak
 • Katılımcılık
 • Kurumsallaşma
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Sosyal ve toplumsal sorumluluk
 • Yenilikçilik