Swot Analizi
SWOT ANALİZİ

A- Güçlü Yönler  :
 • Sürekli kurumsal gelişme isteğinin olması,
 • Çalışanların özverili olması,
 • Yeniliklere, değişime ve gelişime açık olma
 • Öğretim elemanlarının kendini geliştirmeye inançlı olması
 • Öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin iyi olması
 • Genç, dinamik ve başarı odaklı nitelikli bir öğretim elemanı kadrosu
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin rahatça yapılabilmesine ve daha farklı bölümlerin açılmasına olanak tanıyacak büyüklükte yapılar
 • Sportif faaliyetlerin yapılabileceği alanları olan bir kampüs yerleşke
 • Bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilen bölümlerinin olması ve potansiyel nitelikte olan bölümlerin açılmasına yönelik yönetim desteği
 • İlçedeki yerel yönetimlerle gerçekleştirilen işbirliği
 • İlçe merkezinin jeopolitik konumu
 • Dinamik, yenilikçi ve mevzuata hâkim personelin bulunması,
 • Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen sistematik bir yaklaşımın olması,
 • Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen yönetim anlayışının olması,
 • Şeffaf, paylaşımcı, değişime açık ve insan haklarına saygılı bir anlayış,
 • Diğer birimler ile güçlü bir işbirliği içerisinde olması.
B- Zayıf Yönler  :
 • Meslek yüksekokulu yerleşkesinin Batman şehir merkezine olan uzaklığı
 • Meslek yüksekokulundaki aktif bölüm/program yetersizliği
 • Öğrencilerin ilçe merkezinde kamu ve özel yurt bulamaması sonucu ortaya çıkan barınma sorunu
 • İlçe dışından gelen öğrencilerin maruz kaldığı ulaşım sıkıntıları
 • Sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlik sayısının azlığı
 • Meslek yüksekokulunun konferans salonunun henüz bitirilmemiş olması
 • Akademisyenlere ve öğrencilere sunulan desteğin yetersiz olması
 • Eğitim için çeşitli uygulama alanlarının (atölye, labaratuar vs.) olmaması,
 • Bölge olarak büyük merkezlere uzak olması nedeni ile öğrencilerin kurumumuzu ilk sıralarda tercih etmemeleri ve kurumun ülkenin gelişmiş bölgelerindeki diğer yüksekokullara nazaran daha düşük puanla öğrenci alıyor olması,
 • Öğretim elemanlarının kendi alanları dışında farklı derslerde görevlendirilmesi,
 • İdari personel kadrosunun yetersiz olması,
 • Gelir getiren mevcut projelerimizin olmaması birimin zayıf yönleri olarak ifade edilebilir.
Fırsatlar   :
 • Yeni altyapı yatırımlarının ve düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlayacak yeterli yerleşke alanı
 • Piyasada nitelikli ara elemana olan ihtiyaç
 • Ülkedeki ve bölgedeki genç nüfusun daha fazla üniversite eğitimi alma eğilimi göstermesi
 • Toplumun bilime, üniversitelere ve üretilen çıktılara güveninin artmasıyla toplumun daha fazla işbirliği ve katılımının olması
 •  Batman şehrinin Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yer alan bir il olmasının ilçeye muhtemel katkıları
 • Batman ilinin nüfusu en fazla olan ilçesi olması
 • İlçenin İpekyolu güzergâhı üzerinde olması
Tehditler    :
 • İlçenin merkeze olan uzaklığı
 • Bölgeye karşı önyargılar
 • Bazı üniversitelerle karşılaştırıldığında sosyo-kültür, eğitim, burs gibi olanaklar açısından yetersizlikler
 • İlçemizde uygulama alanlarının yetersiz olması
 • Sektörlerin ucuz işgücü arayışı,