Kalite Komisyonu
                                                                             KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU
                                                                                   BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
 
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
Müdür Yard.-Başkan
 

Öğr.Gör.Dr.Abdullah Ferit EROL
Üye
İsmail IŞIK
Yüksekokul Sekreteri-Üye
Selahattin CAN
Bilg.İşletmeni-Üye