Temel Değerlerimiz
GELENEKLER VE TEMEL DEĞERLERİMİZ
Gelenekler ve değerler çerçevesinde aşağıdakilere önem verilmektedir.
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 • Meslek Yüksekokulumuz da her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 • Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 • Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 • Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 • Meslek Yüksekokulumuz da bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 • Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 • Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,
 • Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
 • Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 • Açıklık                                                                      
 • Adil olmak
 • Akademik özgürlük
 • Çevre bilinci taşımak
 • Etik değerlere bağlılık
 • Hesap verebilirlik
 • Hoşgörülü olmak
 • İdealizm
 • İşbirliğine açık olmak
 • Katılımcılık
 • Kurumsallaşma
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Sosyal ve toplumsal sorumluluk
 • Yenilikçilik