Misyon ve Vizyon
MİSYON VE VİZYON:
Misyon
  • Farklılıkları ve katılımcılığı destekleyerek Meslek Yüksekokulunu geliştirmek;
  • Meslek Yüksekokulu liderlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kalite, öğrenci merkezli ve mesleki hazırlık programları sunmak; 
  • İleri düzeyde araştırmalar yürüterek Meslek Yüksekokulu, eğitim düzeyini geliştirmek;
  • Batman Üniversitesi topluluğu başta olmak üzere, Batman üniversitesi hizmet birimlerine, Batman ve Bölge halkına farkındalık ve duyarlılık eğitimleri vermek; genel ve ihtiyaca yönelik Eğitim-Öğretim programları açarak bölgeye katkı sağlamak, geliştirmektir.
  • Üniversitenin diğer akademik birimleriyle disiplinler arası araştırma ve projeler yürütmektir.
Vizyon
Vizyonumuz, Eğitim-Öğretim alanlarında kariyer hedefi olan akademik yönden yetenekli ve farklılıkları olan bireylerin tercihi olan saygın ve itibarlı bir Meslek Yüksekokulu olmak; önde gelen yenilikçi eğitim ve araştırma merkezi olmak ve motivasyonu yüksek, sorumluluk bilincine sahip, rol-model olabilecek öğrenci yetiştiren bir kurum olmaktır.