11.9.2023 tarihinde Meslek Yüksekokulumuz Kalite Komisyon Toplantısı Yapıldı.
26 Ekim 2023, Perşembe

Üniversitemizde kalite kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz kalite süreç kartları ve komponentlerinin gözden geçirilmesi ve revizyonu gereği hasıl olmuştur. Buna Kalite Koordinatörlüğünden gelen yazı üzerine Meslek Yüksekokulumuz Kalite komisyonu 11.09.2023 tarihinde toplanmış ve ilgili  kılavuzlar esas alınarak Süreç Kartı, SPİK, Risk ve Hedef Tabloları yeniden oluşturulmuş ve gözden geçirilmişlerdir.