Müdürlük

Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ferit Erol

Yüksekokul Müdür Yrd.

Öğr. Gör. Meriç Öncül

Yüksekokul Müdür Yrd.

İsmail Işık

Yüksekokul Sekreteri