İş Akışları
Meslek Yüksekokulumuza ait iş akış diyagramlarımız;
 
İA-054 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemi İş Akışı Görüntüle
İA-055 Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı Görüntüle
İA-056 Birime Gelen Evrak Süreci İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-057 Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması İş Akışı Görüntüle
İA-058 Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı Görüntüle
İA-059 Devir İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-061 Doğum Vefat Evlilik Doğal afet yardımı İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-065 Giyim Yardımı Süreci İş Akışı Görüntüle
İA-074 Malzeme İsteği Süreci İş Akışı Görüntüle
İA-077 Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-078 Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-084 Taşınır Çıkışları İş Akışı Görüntüle
İA-085 Taşınır Girişleri İş Akışı Görüntüle
İA-086 Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı Görüntüle
İA-087 Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-088 Taşınmaz Mal Yönetim İşlemleri Taşınmazların Kaydı İş Akışı Görüntüle
İA-245 Doğrudan Temin Mal Hizmet Alımı İş Akışı Görüntüle
İA-257 Bölüm Program Açma İş Akışı Görüntüle
İA-258 Akademik Takvim İş Akışı Görüntüle
İA-259 Çift Anadal İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-261 Kurumlararası Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-262 Kurumlararası Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-263 Kurumlararası Yatay Geçiş Giden Öğrenci İş Akışı Görüntüle
İA-264 Sürekli ve Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması İş Akışı Görüntüle
İA-265 Satin Alma İşlemleri Yapılması İş Akışı Görüntüle
İA-266 Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı Görüntüle
İA-267 Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı Görüntüle
İA-268 Sınava İtiraz Maddi Hata İş Akışı Görüntüle
İA-269 Ders Sorumlularının Sisteme İşlenmesi İş Akışı Görüntüle
İA-270 Özel Öğrenci Giden İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-271 Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-272 Öğrenci İntibak İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-273 Ek Madde-1 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-274 Öğrenci Mazeret Sınavı İş Akışı Görüntüle
İA-275 Sınav Tarihleri Belirleme ve İlan İş Akışı Görüntüle
İA-276 Müfredat Ders Planı Belirleme Değişiklik İş Akışı Görüntüle
İA-278 Sınav Programları Not Girişi ve İlanı İş Akışı Görüntüle
İA-279 Birim Kurul İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-280 Ders Programı Düzenlenmesi İş Akışı Görüntüle
İA-281 Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-282 Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı Görüntüle
İA-283 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı Görüntüle
İA-284 Ders Telafisi İş Akışı Görüntüle
İA-285 Farklı Bir Yükseköğretim Kurumlarından Yaz okulunda Ders Alma İş Akışı Görüntüle
İA-286 Öğrenci Stajyer Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-287 Ders Staj Uygulamaları Yönetimi İş Akışı Görüntüle
İA-288 Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-289 Öğrenci Askerlik Durum Belgesi İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-290 Bütünleme Sınavı İş Akışı Görüntüle
İA-291 Ders Ekleme Bırakma Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı Görüntüle
İA-292 Ek Ders ve Fazla Mesai İş Akışı Görüntüle
İA-293 Mezunlarla İlgili Yapılan İşlemler İş Akışı Görüntüle
İA-294 Mezuniyet İş Akışı Görüntüle
İA-295 Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı Görüntüle
İA-296 Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı Görüntüle
İA-297 Personel İşten Ayrılma İş Akışı Görüntüle
İA-298 Tek Ders Sınavı İş Akışı Görüntüle
İA-300 Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı Görüntüle
İA-301 İdari Personelin İzin İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-302 Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-303 Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı Görüntüle
İA-305 İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-307 Öğretim Elemanı Sınav Ücreti İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-308 Jüri Ücreti Hazırlama İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-309 Doktor Öğretim Görevlisi Başvuru Süreci İş Akışı Görüntüle
İA-310 Aylıksız İzin İşlemleri Süreci İş Akışı Görüntüle
İA-311 Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-312 Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-314 Kıst Maaş Hazırlama İş Akışı Görüntüle
İA-315 Maaş Hazırlama İş Akışı Görüntüle
İA-316 Kamu Zararı İşlemleri Hazırlama Süreci İş Akışı Görüntüle
İA-317 Zimmet Verme İşlemi İş Akışı Görüntüle
İA-318 Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-319 İhtiyacın Ortaya Çıkması İş Akışı Görüntüle
İA-342 Açılan Bölüm Programa Öğrenci Alınması İş Akışı Görüntüle
İA-343 Öğrenci Burs Destek İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-344 Birim Personeli Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı Görüntüle
İA-346 Sosyal, Kültürel Faaliyet İşlemleri İş Akışı Görüntüle
İA-352 Fazla Mesai İş Akışı Görüntüle
İA-359 Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı Görüntüle
İA-364 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı Görüntüle