İş Akışları
İA-002 : Elektronik İmza Başvuru İş Akışı
İA-003 :  Elektronik İmza Yenileme Süreci  İş Akışı
İA-004 : Web Hizmet Yönetimi İş Akışı
İA-010 : EBYS Evrak İptali İş Akışı
İA-012 : Kartlı Geçiş Sistemi (Personel) Yönetimi İş Akışı
İA-028 : Maaş Hazırlama İş Akışı
İA-037 : Disiplin Kurulu İş Akışı
İA-055 : Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-056 : Birime Gelen Evrak Sureci İşlemleri İş Akışı
İA-057 : Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması
İA-058 : Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı
İA-059 : Devir  İşlemleri İş Akışı
İA-060 : Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-061 : Doğum Vefat Evlilik Doğal Afet Yardımı İşlemleri İş Akışı
İA-063 : Genel Gelen Evrak İş Akışı
İA-064 : Genel Giden Evrak İş Akışı
İA-065 : Giyim Yardımı Süreci İş Akışı
İA-066 : Hak ediş İşlemleri İş Akışı
İA-067 : Hak ediş Ödemesi İş Akışı
İA-078 : Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akışı
İA-086 : Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı
İA-087 : Taşınır Yıl Sonu İşlemleri  İş Akışı
İA-088 : Taşınmaz Mal Yönetim İşlemleri Taşınmazların Kaydı İş Akışı
İA-113 : Giden Evrak İş Akışı
İA-114 : Kadro Değişikliği İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-115 : Akademik Kadro Kullanma İzni İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-116 : Öğretim Elemanlarının Naklen Atanma İş Akışı
İA-117 : Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanma İş Akışı
İA-118 :  E-Kpss-Kpss Atamaları İş Akışı
İA-119 : Emeklilik İşlemleri  İş Akışı
İA-120 : 2547 S.K. 33. Maddesine Göre Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı
İA-121 : 2547 S.K. 38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı
İA-122 : İdari Personelin Kurum İçi Naklen Atanma Süreci
İA-123 : Öğretim Elemanı Yeniden Atanma İş Akışı
İA-125 :  2547 S.K. 40-A Maddesi
İA-126 : 2547 S.K. 40-B Maddesi (Gelen) İş Akışı
İA-127 : 2547 S.K. 40-B Maddesi (Giden) İş Akışı
İA-128 : 2547 S.K. 40-D Maddesi (Gelen) İş Akışı
İA-129 : 2547 S.K. 40-D Maddesi (Giden) İş Akışı
İA-131 : Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı
İA-132 : Yabancı Uyruklu Doçent Ve Profesör İstihdamı İş Akışı
İA-133 : Yabancı Uyruklu Doktor Öğretim Üyesi İstihdamı İş Akışı
İA-134 : Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci İş Akışı
İA-135 : Yüksekokul Müdürü Atama Süreci İş Akışı
İA-136 : 2547 S.K. 37. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı
İA-137 : Aday Memurların Eğitimi Süreci İş Akışı
İA-138 : Aday Memurların Asalet Tasdik Süreci İş Akışı
İA-139 : Dekan Atama  Süreci İş Akışı
İA-140 : Derece ve Kademe İşlemleri İş Akışı
İA-141 : Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-142 : Doçent, Profesör Atama Süreci İş Akışı
İA-143 : Görevde Yükselme Eğitimi Süreci İş Akışı
İA-144 : Görevlendirme İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-145 : Hizmet İçi Eğitim Süreci İş Akışı
İA-146 : Hizmet  Ve Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-147 : İzin İşlemleri İş Akışı
İA-148 :  Kendi İsteği İle Ayrılan Öğretim Üyeleri Yeniden Atama Süreci İş Akışı
İA-149 : Lisansüstü Eğitim Sonrası Üniversiteye Kadro İade Süreci İş Akışı
İA-150 : Memuriyet Dışında Sosyal Güvenlik Kurumunda Geçen Hizmetlerin Değerlendirilmesi İş Akışı
İA-151 : Öğretim Üyeleri Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı
İA-152 : Özlük, Sicil Ve Disiplin Dosyaları Devir Süreci İş Akışı
İA-153 : Öğretim Üyesi Dışında Akademik  Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı
İA-154 : Dilek, Şikayet Ve Öneri İşlemleri İş Akışı
İA-156 : Kesenek, Tahakkuk İşlemleri İş Akışı
İA-158 : Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı
İA-160 : Mal Bildirim İşlemleri İş Akışı
İA-161 : Muvafakat İşlemleri (İdari Personel) İşlemleri İş Akışı
İA-162 : Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınca Doktora Tez Aşamasında Yurtdışı Görevlendirmesi İş Akışı
İA-163 : Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınca Yüksek Lisans Tez Aşamasında Yurtdışı Görevlendirmesi İş Akışı
İA-164 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödeneğinin Ödenmesi İş Akışı
İA-165 : Üst Öğrenim Değerlendirme İş Akışı
İA-166 : Doktor Öğretim Üyelerinin Yeniden Atanması İş Akışı
İA-179 : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı
İA-188 : İdare Faaliyet Raporları Hazırlama İş Akışı
İA-191 : Ödenek Gönderme Belgesi İş Akışı
İA-192 : Tenkis Belgesi Düzenleme İş Akışı
İA-204 : Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı
İA-210 : Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı
İA-219 : Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama İşlemleri İş Akışı
İA-297 : Personel İşten Ayrılma İş Akışı
İA-301 : İdari Personelin İzin İşlemleri İş Akışı
İA-302 : Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı
İA-309 : Doktor Öğretim Görevlisi Atama Süreci İş Akışı
İA-310 : Aylıksız İzin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-344 : Birim Personeli Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-353 : Personel İşe Başlama İş Akışı
İA-355 : Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı
İA-359 : Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı
İA-360 : Süreç Yönetim İşlemleri İş Akışı
İA-362 : Hizmet Belgesi Talep Edilmesi İşlemleri İş Akışı
İA-363 : Arşiv İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-365 : Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı
İA-366 : Yabancı Uyruklu Doçent Ve Profesör İstihdamı İş Akışı
İA-367 : Yabancı Uyruklu Yardımcı Doçent İstihdamı İş Akışı
İA-368 : Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-369 : Naklen Geliş İş Akışı
İA-370 : Açıktan Atama Ve Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı
İA-374 : Yeni Doküman Hazırlama İşlemleri İş Akışı
İA-425 : İç Tetkik Ve Değerlendirme İşlemleri İş Akışı