Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler

Tez Savunma Sınavından Sonra Doldurulacak Formlar

Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler
  • Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci jüri tarafından kendisine verilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tez çalışmasını, en geç bir ay içerisinde (Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir) Enstitünün ilgili anabilim dalında görevli tez şekilsel inceleme komisyonu görevlisine e-mail ekinde gönderir (Tez Şekilsel İnceleme Komisyonu için tıklayınız).
  • Tez şekilsel inceleme komisyonu üyesine, kendisine gönderilen tez çalışmasını FR-036 Savunma Sınavı Sonrası Tez Şekilsel İnceleme Formuna göre inceler, tespit ettiği eksiklikleri ve düzeltilmesi gereken yerleri e-mail ile öğrenciye bildirir. Öğrenci, tespit edilen eksiklikleri giderdikten ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tez çalışmasını yeniden tez şekilsel inceleme komisyonu üyesine e-mail ekinde gönderir.
  • Tez çalışmasında gerekli tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra tez şekilsel inceleme komisyonu üyesi, dolduracağı FR-036 Savunma Sınavı Sonrası Tez Şekilsel İnceleme Formu ve tezin son halini, son incelemeyi yapmak üzere ilgili Enstitü müdür yardımcına e-mail ekinde gönderir.
  • Enstitü müdür yardımcısı tarafından son incelemesi yapılan tez çalışmasında düzeltilmesi gereken eksikliklerin tespit edilmesi halinde, ilgili tez şekilsel inceleme komisyonu üyesi aracılığıyla eksiklikler öğrenciye e-mail ile iletilir. Şekilsel açıdan eksiklikleri bulunmayan tez çalışması, müdür yardımcısı sontezlisansustu@batman.edu.tr adresine e-mail ile gönderilir.
  • Enstitü Öğrenci İşleri, tezin son halinin intihal/benzerlik taramasını yapar. İntihal/benzerlik taramasında benzerlik oranının Batman Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Tez Çalışması İntihal Raporu Yönergesi gereğince toplamda %30 ve tek kaynaktan %5’i geçmesi durumunda intihal/benzerlik raporu öğrenci ve danışmana e-mail ile iletilerek gerekli düzeltmelerin yapılması istenir (Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ise gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir).
  • İntihal/benzerlik taramasında benzerlik oranının %30 ve tek kaynaktan %5’i geçmemesi durumunda, Enstitü Öğrenci İşleri basımının gerçekleştirilmesi için tezin son hali öğrenciye e-mail ile gönderir.
  • Öğrenci, imzalanmış Tez Onay Sayfası ile birlikte tezini baskıya götürür. Tezin ciltlenmiş iki nüshasından; Tez Onay Sayfası ve Etik Beyan sayfası imzalanmış nüshası Enstitü öğrenci işlerine, imzasız nüshası ve bir elektronik kopyası Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına öğrenci tarafından elden teslim edilir.
  • Tez nüshalarının tesliminde, YÖK Tez Merkezi’nden alınacak güncel Tez Veri Giriş Formunun (ORCİD numarası yazılı) imzalamış hali de Enstitü öğrenci işlerine ve Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına verilmelidir.
  • Tez savunma sonrasında, tez çalışmasının süresi içinde tez şekilsel inceleme komisyonu üyesine gönderilmesi, incelemeler sonrasında tez çalışmasında gerekli düzeltmelerin ve intihal/benzerlik taraması sonrasında gerekli değişikliklerin yapılması ve tezin basılı nüshalarının azami mezuniyet süresi içinde Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmesiyle ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.