Klinik Bilimler Bölümü

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ANA BİLİM DALLARI

  • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

     Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı; ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıkların, yaralanmaların ve deformitelerin tanı ve medikal-cerrahi tedavilerini gerçekleştiren bir diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Anabilim dalının uğraşı alanı: ağız içerisindeki yumuşak (yanak, damak, dil, dudak, kaslar) ve sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen deformitelerin, kistik veya tümöral patolojilerin tedavileri ile diş ve çene kırıkları, sürmüş ya da gömülü kalmış dişlerin çekilmesi veya sürdürülmesi, dental implant yerleştirilmesi ve daha iyi bir protetik tedavi yapımına imkan sağlamak amacıyla yapılan düzeltmeleri içermektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Rojdan Ferman GÜNEŞ UYSAL
(Anabilim Dalı Başkanı)
 

  • Restoratif Diş tedavisi

     Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı; diş sert dokularında gelişimsel ve kazanılmış (çürük gibi) hastalıklar nedeniyle oluşan form bozukluklarını düzeltme, restore etme, böylece dişin fonksiyon ve estetiğini geri kazandırma ve yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alarak koruyucu diş hekimliği işlemlerini gerçekleştiren uzmanlık dalıdır. Anabilim dalında; amalgam ve kompozit dolgu restorasyonları, bleaching (beyazlatma) tedavileri, kompozit lamina uygulamaları, dentin hassasiyeti tedavileri vb. işlemler yapılmaktadır.
   

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman YALÇIN                 Dr. Öğr. Üyesi Simge GÜMÜŞ AYAZ
(Anabilim Dalı Başkanı)
 

  • Protetik Diş Tedavisi

     Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı; eksik veya kaybedilmiş dişlerin yapay malzemeler ile restore edilerek çiğneme, konuşma ve estetiğin geri kazandırılması ve karşılıklı diş ilişkilerinin düzenlenmesi ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Diş eksikliğinin sayısı, konumu ve çevre dokuların durumuna göre uygulanabilecek tedavi tipleri; sabit restorasyonlar denilen kron-köprü protezleri, bölümlü protezler veya tam protezler şeklindedir. Diş hekimliğinde implantolojinin gelişmesiyle birlikte dental implantlardan destek alınarak da protezler yapılabilmektedir. Çene eklem rahatsızlıklarının okluzal rehabilitasyonu, ayrıca çene-yüz bölgelerindeki eksikliklerin veya deformitelerin protetik olarak tedavisi de anabilim dalı bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.
   

Doç. Dr. Veysel ERATİLLA                          Dr. Öğr. Üyesi Hidayet ÇELİK BAŞARIR
(Anabilim Dalı Başkanı)

 

  • Periodontoloji

     Periodontoloji Anabilim Dalı; dişleri veya dental implantları çevreleyerek destekleyen sert (çene kemiği) ve yumuşak dokuları (periodontal ligament ve diş eti) inceleyen, bu dokuları etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavi eden, tedavi sonrası kazanılan ağız sağlığının ideal olarak sürdürülmesini amaçlayan bir uzmanlık dalıdır. Anabilim dalında; rutin diş taşı temizliği, oral hijyen eğitimi, subgingival kök yüzeyi düzleştirme, gingivektomi, gingivoplasti, kron boyu uzatma, frenektomi, flep operasyonu, serbest dişeti grefti operasyonu, subepitelyal bağ dokusu grefti operasyonu, dental implant operasyonları vb. koruyucu ve tedavi edici uygulamalar yapılmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Gülüçağ Giray TEKİN                  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EZGİ
(Anabilim Dalı Başkanı)

 

  • Endodonti

     Endodonti; pulpa ve periradiküler dokuların biyolojisini, hastalıklarının etiyolojisi, tanısı ve tedavisi ile prognozunu konu edinen bir diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Kanal tedavisi, ileri derecede çürük veya travma gibi nedenlerle dişin iç kısmında bulunan sinir ve damarların (pulpa) iyileşemeyecek düzeyde zarar gördüğü ya da canlılığını yitirdiği durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisinin amacı, diş hekimine acil başvuru sebebi olan mevcut ağrılı dişlerdeki ağrının dindirilmesi ve sorunlu dişlerin ağızda kalmasının sağlanmasıdır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Güliz Rana TELLİOĞLU AVCI              Dr. Öğr. Üyesi Uğur DURSUN
(Anabilim Dalı Başkanı)   
                                               

  • Ortodonti

     Baş ve yüz bölgesini oluşturan; dişler, çene kemikleri, bu yapıları çevreleyen yumuşak dokular, organlar ile ağız ve burun boşluğu gibi fonksiyon gören boşluklar ortodontinin ilgi alanını oluşturmaktadır. Ortodonti, bu alanlarda görülen dişsel veya iskeletsel gelişim bozukluklarının teşhis ve tedavisini kapsayan bir diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Uygun yöntemlerle diş, çene ve yüz bölgesini içeren bozukluklarının oluşmasını önlemeyi, mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmayı ve tedavi etmeyi; böylelikle hastada ideal bir fonksiyon ve estetiğe ulaşmayı amaçlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Nursezen KAVASOĞLU                 
Dr. Öğr. Üyesi Beril MERCAN
(Anabilim Dalı Başkanı)
 

  • Pedodonti

     Diş hekimliğinde Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti); çocukların doğumundan başlayarak süt dişlerinin tamamının değiştiği yaklaşık 12 yaşına kadar uzanan süreçte süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını; çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir uzmanlık dalıdır. Çocuk Diş Hekimliği, bebeklik çağından itibaren çocukların ağız ve diş sağlığı ile çene ve yüz bölgesi gelişimini 15 yaşına kadar takip ve tedavi etmektedir. Aynı zamanda koruyucu diş hekimliği uygulamalarını da içine almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Serap Gülçin ÇETİN

(Anabilim Dalı Başkanı)
 

  • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

     Oral Diagnoz Anabilim Dalı hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı, gerekli radyolojik (periapikal röntgen filmi, panoramik röntgen filmi, tomografi gibi) ve laboratuvar tetkiklerinden yararlanılarak teşhislerinin konulduğu ve uygun tedavi planlamalarının ardından ilgili branşlara yönlendirildiği uzmanlık dalıdır. Muayene ile hastanın ilk olarak tıbbi öyküsü, sistemik hastalıkları ve geçirdiği rahatsızlıklarla ilgili bilgileri elde edilir. Herhangi bir rahatsızlığı bulunan hastaların diş tedavilerinde sağlık problemi yaşamamaları için gerekli önlemler alınır. İlk muayenede alınan bilgiler doğrultusunda, hastaların tedavileri sırasında yapılacak uygulamalar ve kullanılacak ilaçlar, hastaların sağlığına uygun olarak düzenlenir. Hastalara, diş tedavi planının çeşitliliği ile tedavinin avantaj ve dezavantajları anlatılır.

Dr. Öğr. Üyesi Bahar KAPLAN