Belgeler ve Formlar
Öğretim Elemanı Alımlarında Kullanılacak Form ve İlgili Yazılar
    
      ►     YÖK-DİL Geçerliliği
        
 
AKADEMİK FORM VE BELGELER
FR-442 BAŞVURU FORMU (ÖĞR.GÖR. VE ARŞ.GÖR. İÇİN)
FR-449 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN)
FR-450 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (YABANCI DİLLER İÇİN)
FR-448 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (MYO'LAR İÇİN)
FR-431 SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI (YABANCI DİLLER İÇİN)
FR-445 NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU (FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN)
FR-447 NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU (YABANCI DİLLER İÇİN)
 
 
 
                                                                                       DİĞER BELGELER VE FORMLAR                                                                            


 
DIŞ DOKÜMANLAR
DEVLET MEMURLARI YEMİN BELGESİ
SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT FORMU
MAL BİLDİRİM FORMU
 
 

            Öğretim Elemanı Atanma Başvuru Dilekçesi
            Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanmaya İlişkin Başvuru Formu 
            Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanmaya İlişkin Akademik Değerlendirme Kurul Raporu 
           Jüri Ücret Formu